איתי סינדליס

תוצאות אחרונות

איתי סינדליס
30k
לפני 9 ימים
4 כללי 4 בגברים

42.2K

פברואר 2019

3:05:05

תוצאת השנה
59 כללי 10 גיל 51 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2019
175 כללי 37 גיל 165 בגברים גיל 45

5K

5K

אפריל 2018

19:20

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 22 בגברים גיל 44

5K

ספטמבר 2017

20:01

תוצאת השנה
42 כללי 17 גיל 42 בגברים

5K

ספטמבר 2011
9 כללי גיל 37

5K

יוני 2011

18:59

תוצאת השנה
30 כללי 9 גיל גיל 37

5K

אוגוסט 2009

18:34

תוצאת השנה
11 כללי 6 גיל

5K

יוני 2009

5K

אוגוסט 2006

18:04

שיא אישי
9 כללי 7 גיל גיל 32

5K

יוני 2006

10K

10K

אוקטובר 2018
21 כללי 9 גיל 20 בגברים גיל 44

10K

ספטמבר 2018
59 כללי 52 גיל 55 בגברים

10K

אפריל 2018
148 כללי 36 גיל 138 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2018

40:26

תוצאת השנה
45 כללי 11 גיל 41 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2017
73 כללי 12 גיל 56 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2017

39:34

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

10K

אפריל 2017
159 כללי 36 גיל 152 בגברים

10K

נובמבר 2016

44:28

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2016
29 כללי 12 גיל 27 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2014

38:31

תוצאת השנה
36 כללי 5 גיל 34 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2013

38:41

תוצאת השנה
35 כללי גיל 39

10K

דצמבר 2012
17 כללי 17 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2012

38:29

תוצאת השנה
63 כללי גיל 38

10K

ספטמבר 2011

38:23

תוצאת השנה


10K

יוני 2010

37:28

שיא אישי

10K

ספטמבר 2009

39:40

תוצאת השנה
27 כללי 9 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

59:49

תוצאת השנה
103 כללי 23 גיל 96 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2013

57:11

תוצאת השנה
47 כללי 45 בגברים גיל 39

15K

נובמבר 2012

58:01

תוצאת השנה
56 כללי גיל 38

15K

נובמבר 2011

56:11

שיא אישי
35 כללי גיל 37

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:25:55

תוצאת השנה
75 כללי 16 גיל 72 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
46 כללי 18 גיל 43 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2013

1:22:11

שיא אישי
43 כללי 42 בגברים גיל 39

21.1K

מרץ 2013
4,484 כללי 3,920 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

מרץ 2012

1:22:32

תוצאת השנה
23 כללי גיל 39

21.1K

פברואר 2012
7 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2011

1:22:47

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

פברואר 2019

3:05:05

תוצאת השנה
59 כללי 10 גיל 51 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2019
175 כללי 37 גיל 165 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2014

2:56:03

שיא אישי
53 כללי 49 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2013

3:01:09

תוצאת השנה
125 כללי 110 בגברים גיל 39

60מ

60מ

מאי 2016
14 כללי

60מ

אפריל 2016

8.90

תוצאת השנה
30 כללי

60מ

מאי 2014

8.90

שיא אישי
13 כללי

תוצאות נוספות

30k
לפני 9 ימים
4 כללי 4 בגברים

מאי 2018
13 כללי 9 גיל 13 בגברים גיל 44

יוני 2017
8 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 43

יוני 2016
16 כללי 9 גיל 14 בגברים גיל 4224 כללי 5 גיל 23 בגברים גיל 42

47 כללי 11 גיל 47 בגברים

44 כללי 10 גיל 44 בגברים גיל 41

16 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 41

יוני 2015
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 41

מאי 2015
27 כללי 19 גיל 27 בגברים גיל 41

ינואר 2015
40 כללי 6 גיל 27 בגברים גיל 41


פברואר 2014
27 כללי 27 בגברים גיל 40

פברואר 2014
14 כללי


אפריל 2013
2 כללי 1 גיל גיל 39


נובמבר 2012
אפריל 2006
90 כללי 62 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

איתי סינדליס