איתי גלזר

תוצאות אחרונות

איתי גלזר

5K

נובמבר 2017

29:57

תוצאת השנה
270 כללי 228 גיל 228 בגברים גיל 12

5K

דצמבר 2016

33:57

תוצאת השנה
347 כללי 282 גיל 282 בגברים גיל 12

מאי 2016
12 כללי 12 גיל 6 בנשים גיל 9

5K

5K

נובמבר 2017

29:57

תוצאת השנה
270 כללי 228 גיל 228 בגברים גיל 12

5K

דצמבר 2016

33:57

תוצאת השנה
347 כללי 282 גיל 282 בגברים גיל 12

5K

פברואר 2012

15:59

תוצאת השנה

5K

פברואר 2011

16:58

תוצאת השנה

5K

מרץ 2010

15:48

שיא אישי

5K

נובמבר 2007

18:59

תוצאת השנה
15 כללי גיל 21

5K

נובמבר 2005

18:54

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2003

18:08

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

10K

10K

יוני 2014

34:26

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אוקטובר 2013

33:17

תוצאת השנה
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2013
9 כללי 9 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2013
13 כללי גיל 27

10K

אוקטובר 2012


10K

מאי 2012

32:54

תוצאת השנה
10K

ינואר 2012
38 כללי גיל 26

10K

נובמבר 2011
15 כללי גיל 2510K

ינואר 2011

32:30

שיא אישי
7 כללי 3 גיל גיל 42

10K

נובמבר 2010

33:16

תוצאת השנה
10 כללי גיל 24

10K

מאי 2010
4 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2010
4 כללי 4 גיל גיל 2310K

פברואר 2010
8 כללי 7 גיל

10K

ינואר 2010
23 כללי גיל 24

10K

נובמבר 2009

33:49

תוצאת השנה
4 כללי גיל 23
10K

ינואר 2009

10K

נובמבר 2008

34:14

תוצאת השנה
20 כללי גיל 2210K

אפריל 2008
10 כללי גיל 22

10K

יוני 2007

35:56

תוצאת השנה10K

אפריל 2006
82 כללי 11 גיל

10K

אפריל 2006

36:07

תוצאת השנה

10K

פברואר 2006
19 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2005
221 כללי 29 גיל

10K

מרץ 2005

35:11

תוצאת השנה
14 כללי 10 גיל

10K

פברואר 2005
4 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
6 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004

34:42

תוצאת השנה
7 כללי גיל 18

10K

מרץ 2003

35:48

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002

37:40

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
44 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2001
44 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2001

37:41

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2001
23 כללי 1 גיל

15K

15K

נובמבר 2013

52:48

תוצאת השנה
17 כללי 17 בגברים גיל 27

15K

נובמבר 2011

50:07

שיא אישי
8 כללי גיל 25

15K

נובמבר 2010

50:39

תוצאת השנה
7 כללי גיל 24

15K

נובמבר 2009

52:28

תוצאת השנה
14 כללי גיל 23

15K

נובמבר 2008

54:06

תוצאת השנה
16 כללי גיל 22

15K

נובמבר 2004

54:50

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2009

1:19:35

שיא אישי

תוצאות נוספות

מאי 2016
12 כללי 12 גיל 6 בנשים גיל 9

מרץ 2009
8 כללי גיל 23אפריל 2006
3 כללי 3 גיל
ינואר 2005
14 כללי 4 גילינואר 2004
10 כללי 10 גיל

אוקטובר 2003
12 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

איתי גלזר