אירנה אור קונובלוב

תוצאות אחרונות

אירנה אור קונובלוב

10K

לפני 14 ימים

46:42

תוצאת השנה
192 כללי 7 גיל 21 בנשים גיל 30

21.1K

דצמבר 2018
38 כללי 2 גיל 2 בנשים

נובמבר 2018
55 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 29

5K

5K

דצמבר 2016

18:47

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

נובמבר 2015
18 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

נובמבר 2015

18:37

שיא אישי

5K

אפריל 2015
13 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

10K

לפני 14 ימים

46:42

תוצאת השנה
192 כללי 7 גיל 21 בנשים גיל 30

10K

אוקטובר 2018
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 29

10K

אפריל 2018

36:19

תוצאת השנה
33 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 29

10K

אפריל 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2017

36:03

שיא אישי
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2017
12 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מרץ 2017
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 28

10K

מרץ 2017
25 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2017
31 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28

10K

ינואר 2017
22 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 28

10K

ספטמבר 2016
17 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 27

10K

יוני 2016
14 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2016
45 כללי 2 גיל 4 בנשים

10K

מרץ 2016

36:57

תוצאת השנה
35 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 27

10K

ינואר 2016
13 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 27

10K

מרץ 2015
17 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 26

10K

מרץ 2015
26 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 26

10K

מרץ 2015
30 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 26

10K

ינואר 2015

37:21

תוצאת השנה
33 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 26

10K

דצמבר 2014
30 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

יוני 2014
11 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2014
5 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2014

37:49

תוצאת השנה
44 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

אפריל 2014
15 כללי 1 גיל 13 בנשים

10K

מרץ 2014
2 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מרץ 2014
37 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 25

10K

פברואר 2014
42 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 25

10K

פברואר 2014
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 25

10K

פברואר 2014
3 כללי 1 בנשים גיל 25

10K

דצמבר 2013
33 כללי 2 גיל 117 בנשים

10K

יולי 2013
19 כללי גיל 24

10K

יוני 2013
15 כללי 1 גיל

10K

מאי 2013

37:57

תוצאת השנה


10K

מרץ 2013
67 כללי 3 בנשים גיל 24

10K

מרץ 2013
80 כללי גיל 24

10K

דצמבר 2012
48 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2012

39:53

תוצאת השנה
15 כללי גיל 23

10K

אוקטובר 2012
147 כללי גיל 23

10K

אוקטובר 2012
14 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
54 כללי גיל 23

10K

ספטמבר 2012
19 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2011

42:03

תוצאת השנה
74 כללי 5 גיל

10K

דצמבר 2011
60 כללי גיל 22

15K

15K

נובמבר 2017

55:30

שיא אישי
30 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28

15K

נובמבר 2016

56:50

תוצאת השנה
51 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 27

15K

נובמבר 2015

57:42

תוצאת השנה
58 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 26


15K

מרץ 2015
14 כללי 1 גיל 1 בנשים

15K

נובמבר 2014

58:16

תוצאת השנה
69 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 25

15K

ינואר 2014
8 כללי 2 גיל 2 בנשים

15K

נובמבר 2012

1:01:56

תוצאת השנה
127 כללי גיל 23

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018
38 כללי 2 גיל 2 בנשים

21.1K

ינואר 2018

1:20:02

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 29

21.1K

דצמבר 2017

1:19:45

שיא אישי
28 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 28

21.1K

מרץ 2017
23 כללי 1 גיל גיל 28

21.1K

אפריל 2016
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 27

21.1K

פברואר 2016

1:21:46

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 27

21.1K

דצמבר 2014

1:23:48

תוצאת השנה
65 כללי 4 גיל 4 בנשים

21.1K

פברואר 2012

1:33:00

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2012

3:14:10

שיא אישי
86 כללי גיל 23

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
55 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 29

מאי 2018
8 כללי 2 גיל 2 בנשים

10k
אפריל 2018
9 כללי 1 גיל 1 בנשים

מאי 2017
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 28


מאי 2016
14 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 27

אפריל 2016
68 כללי 68 גיל 68 בנשים גיל 27

נובמבר 2014
23 כללי 5 בנשים גיל 25


נובמבר 2011
82 כללי 1 גיל גיל 22

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אירנה אור קונובלוב