אילת נגלי

תוצאות אחרונות

אילת נגלי
לפני 15 ימים
3 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

ינואר 2019
13 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 48

נובמבר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 47

10K

10K

אוקטובר 2009

1:08:32

שיא אישי

15K

15K

נובמבר 2014

1:34:33

שיא אישי
2,388 כללי 222 גיל 453 בנשים גיל 43

תוצאות נוספות

לפני 15 ימים
3 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

ינואר 2019
13 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 48

נובמבר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 47

אוקטובר 2018
16 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 47

ינואר 2018
10 כללי 1 גיל גיל 47

נובמבר 2017
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 46

אוקטובר 2017
15 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 46

מאי 2017
11 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 46

נובמבר 2016
5 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 45

ספטמבר 2016
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 45

מאי 2016
32 כללי 21 גיל 32 בנשים גיל 46

אוקטובר 2015
13 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 44

יוני 2014
19 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 43

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אילת נגלי