אילן אליהו

תוצאות אחרונות

אילן אליהו

5K

מרץ 2019

19:43

תוצאת השנה
15 כללי 5 גיל 15 בגברים גיל 53

21.1K

פברואר 2019

1:32:35

תוצאת השנה
335 כללי 23 גיל 319 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2019

1:00:45

תוצאת השנה
5,795 כללי 520 גיל 4,627 בגברים

5K

5K

מרץ 2019

19:43

תוצאת השנה
15 כללי 5 גיל 15 בגברים גיל 53

5K

נובמבר 2018

18:13

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 52


5K

מרץ 2018
4,542 כללי 882 גיל 2,328 בגברים גיל 52

5K

יוני 2016

20:26

תוצאת השנה

5K

מאי 2014

38:05

תוצאת השנה
1,009 כללי 76 גיל 597 בגברים

5K

יוני 2011

19:51

תוצאת השנה
42 כללי 10 גיל 41 בגברים גיל 45

5K

מאי 2008

20:00

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007

19:19

תוצאת השנה
37 כללי 7 גיל 37 בגברים גיל 41

5K

מאי 2007
16 כללי 3 גיל 15 בגברים

5K

ספטמבר 2006
17 כללי 4 גיל 16 בגברים

5K

אוגוסט 2006

19:17

תוצאת השנה
32 כללי 5 גיל 30 בגברים גיל 40

5K

אוקטובר 2005

19:38

תוצאת השנה
5 כללי 3 גיל 5 בגברים

5K

אוקטובר 2004

19:53

תוצאת השנה
15 כללי 5 גיל 15 בגברים

10K

10K

פברואר 2019

1:00:45

תוצאת השנה
5,795 כללי 520 גיל 4,627 בגברים

10K

דצמבר 2018

41:23

תוצאת השנה
26 כללי 5 גיל 26 בגברים גיל 52

10K

נובמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 52

10K

נובמבר 2018
6,457 כללי 1,549 גיל 5,340 בגברים גיל 46

10K

אפריל 2018
359 כללי 27 גיל 324 בגברים גיל 52

10K

פברואר 2018
201 כללי 10 גיל 191 בגברים גיל 52

10K

נובמבר 2017
194 כללי 15 גיל 184 בגברים

10K

אוקטובר 2017

41:04

תוצאת השנה
102 כללי 3 גיל 99 בגברים גיל 51

10K

נובמבר 2016
303 כללי 15 גיל 286 בגברים גיל 50

10K

יוני 2016

43:38

תוצאת השנה
65 כללי 5 גיל 62 בגברים

10K

מרץ 2015
1,055 כללי 45 גיל 994 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2015

46:17

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

מאי 2014

46:00

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 48


10K

מאי 2013

44:50

תוצאת השנה

10K

אפריל 2013
30 כללי 7 גיל

10K

מרץ 2013
1,234 כללי 1,163 בגברים גיל 45


10K

מרץ 2012

49:37

תוצאת השנה
1,079 כללי גיל 44

10K

מרץ 2012
548 כללי 512 בגברים גיל 44

10K

מאי 2011

47:07

תוצאת השנה
196 כללי 175 בגברים

10K

נובמבר 2010

42:03

תוצאת השנה
83 כללי 75 בגברים גיל 44

10K

אפריל 2010
48 כללי 46 בגברים

10K

נובמבר 2009

43:05

תוצאת השנה
14 כללי 3 גיל 14 בגברים

10K

דצמבר 2008
33 כללי 6 גיל 33 בגברים

10K

מרץ 2008

40:03

תוצאת השנה
76 כללי 71 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2007

40:13

תוצאת השנה
62 כללי 58 בגברים גיל 41

10K

ספטמבר 2007
24 כללי 9 גיל 23 בגברים

10K

ינואר 2007
26 כללי 3 גיל 25 בגברים

10K

נובמבר 2006
9 כללי 4 גיל 9 בגברים

10K

אוקטובר 2006
38 כללי 8 גיל 37 בגברים

10K

מאי 2006

39:58

תוצאת השנה
40 כללי 9 גיל 38 בגברים

10K

מרץ 2006
192 כללי 186 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2006
85 כללי 11 גיל 80 בגברים

10K

ספטמבר 2005
58 כללי 22 גיל 57 בגברים

10K

מרץ 2005
697 כללי 121 גיל

10K

מרץ 2005

39:54

תוצאת השנה
37 כללי 34 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2004
27 כללי 15 גיל 27 בגברים

10K

מרץ 2004

39:27

שיא אישי
64 כללי 39 גיל 58 בגברים

10K

נובמבר 2003
80 כללי 37 גיל 72 בגברים

10K

נובמבר 2003

40:08

תוצאת השנה
8 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2003
181 כללי 138 גיל 174 בגברים

10K

אוקטובר 2002

40:02

תוצאת השנה
54 כללי 28 גיל 49 בגברים

10K

אפריל 2002
147 כללי 69 גיל 142 בגברים

10K

פברואר 2002
96 כללי 52 גיל 89 בגברים

10K

פברואר 2002
157 כללי 98 בגברים גיל 51

10K

אפריל 2001
128 כללי 24 גיל 117 בגברים

10K

מרץ 2001

40:22

תוצאת השנה
69 כללי 53 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2001
45 כללי 27 גיל 41 בגברים

10K

מרץ 2001
56 כללי 25 גיל 52 בגברים

10K

יוני 1999

42:05

תוצאת השנה
44 כללי 5 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

1:06:52

תוצאת השנה
329 כללי 26 גיל 310 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 2016

1:07:16

תוצאת השנה
345 כללי 25 גיל 323 בגברים גיל 50

15K

ספטמבר 2016
45 כללי 6 גיל 42 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2015

1:06:48

תוצאת השנה
320 כללי 58 גיל 299 בגברים גיל 49

15K

נובמבר 2012

1:06:41

תוצאת השנה
293 כללי 275 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2010

1:06:25

תוצאת השנה
195 כללי 186 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2008

1:04:01

תוצאת השנה
123 כללי 116 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2007

1:01:59

שיא אישי
102 כללי 66 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2006

1:04:14

תוצאת השנה
88 כללי 84 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2002

1:05:28

תוצאת השנה
87 כללי 87 בגברים גיל 36

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

1:32:35

תוצאת השנה
335 כללי 23 גיל 319 בגברים גיל 53

21.1K

דצמבר 2018

1:35:47

תוצאת השנה
239 כללי 13 גיל 227 בגברים

21.1K

דצמבר 2017

1:33:47

תוצאת השנה
266 כללי 21 גיל 251 בגברים גיל 51

21.1K

אוקטובר 2017
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 51

21.1K

אפריל 2017
38 כללי 7 גיל 37 בגברים גיל 51

21.1K

מרץ 2017
403 כללי 26 גיל גיל 51

21.1K

פברואר 2017
361 כללי 23 גיל 351 בגברים גיל 51

21.1K

דצמבר 2016
313 כללי 30 גיל 292 בגברים גיל 50

21.1K

פברואר 2016

1:35:37

תוצאת השנה
309 כללי 16 גיל 298 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2015

1:35:04

תוצאת השנה
316 כללי 49 גיל 299 בגברים גיל 49

21.1K

נובמבר 2015
100 כללי 16 גיל 93 בגברים

21.1K

פברואר 2015
286 כללי 40 גיל 276 בגברים גיל 49

21.1K

דצמבר 2014
423 כללי 70 גיל 397 בגברים

21.1K

נובמבר 2014

1:32:35

תוצאת השנה
42 כללי 9 גיל 38 בגברים

21.1K

מרץ 2014
294 כללי 24 גיל 280 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2014
604 כללי 63 גיל 579 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2013
477 כללי 460 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2013

1:35:48

תוצאת השנה
294 כללי 286 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2013
156 כללי 152 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2012
655 כללי 87 גיל 622 בגברים

21.1K

מרץ 2012

1:33:41

תוצאת השנה
208 כללי 198 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2012
173 כללי 170 בגברים גיל 46

21.1K

דצמבר 2011

1:37:33

תוצאת השנה
440 כללי 57 גיל 429 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2011
212 כללי 202 בגברים גיל 45

21.1K

מאי 2010

1:34:32

תוצאת השנה
92 כללי גיל 44

21.1K

דצמבר 2009

1:31:53

תוצאת השנה
229 כללי 46 גיל 220 בגברים

21.1K

דצמבר 2008

1:31:44

תוצאת השנה
175 כללי 36 גיל 169 בגברים

21.1K

מרץ 2008
48 כללי 45 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2007

1:32:52

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2007
79 כללי 76 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2005

1:55:29

תוצאת השנה
464 כללי 207 גיל 418 בגברים

21.1K

מרץ 2004
33 כללי 17 גיל 30 בגברים

21.1K

פברואר 2004

1:31:19

תוצאת השנה
68 כללי 65 בגברים גיל 38

21.1K

דצמבר 2003
115 כללי 72 גיל 108 בגברים

21.1K

מאי 2003

1:31:26

תוצאת השנה
27 כללי 15 גיל 24 בגברים

21.1K

מאי 2003
44 כללי 29 גיל 41 בגברים

21.1K

דצמבר 2002
64 כללי 40 גיל 59 בגברים

21.1K

אפריל 2002

1:30:06

שיא אישי
28 כללי 16 גיל 20 בגברים

21.1K

דצמבר 2001

1:32:30

תוצאת השנה
68 כללי 36 גיל 63 בגברים

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:27:56

תוצאת השנה
252 כללי 30 גיל 240 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2018

3:42:09

תוצאת השנה
378 כללי 46 גיל 354 בגברים גיל 52

42.2K

נובמבר 2017
79 כללי 9 גיל 73 בגברים גיל 51

42.2K

ינואר 2017

3:43:20

תוצאת השנה
431 כללי 42 גיל 401 בגברים גיל 51

42.2K

ינואר 2016

3:26:12

תוצאת השנה
343 כללי 28 גיל 327 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2015

3:29:08

תוצאת השנה
450 כללי 71 גיל 425 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2013

3:29:19

תוצאת השנה
406 כללי 377 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2012

3:38:12

תוצאת השנה
461 כללי 437 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2011

3:32:50

תוצאת השנה
318 כללי 37 גיל 304 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2010

3:22:44

תוצאת השנה
165 כללי 160 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2009

3:28:46

תוצאת השנה
242 כללי 230 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2008

3:34:11

תוצאת השנה
325 כללי 310 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2007

3:36:36

תוצאת השנה
283 כללי 273 בגברים גיל 41

42.2K

ינואר 2006

3:43:01

תוצאת השנה
208 כללי 196 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2005

3:31:24

תוצאת השנה
153 כללי 87 גיל 140 בגברים

42.2K

ינואר 2004

3:21:56

שיא אישי
88 כללי 16 גיל 79 בגברים

42.2K

ינואר 2003

3:28:48

תוצאת השנה
106 כללי 59 גיל 98 בגברים

42.2K

ינואר 2002

3:41:52

תוצאת השנה
153 כללי 64 גיל 137 בגברים

42.2K

ינואר 2001

3:32:59

תוצאת השנה
73 כללי 32 גיל 67 בגברים גיל 34

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
176 כללי 9 גיל 167 בגברים גיל 52

יוני 2018
44 כללי 6 גיל 44 בגברים גיל 52

מאי 2018
20 כללי 1 גיל 17 בגברים

מאי 2018
20 כללי 4 גיל 20 בגברים גיל 52

דצמבר 2017
11 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 51

אוקטובר 2017
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

ספטמבר 2017
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 51

יולי 2017
10 כללי 10 בגברים

21k
דצמבר 2016
58 כללי 7 גיל 57 בגברים

ינואר 2016
133 כללי 127 גיל 127 בגברים גיל 36

מאי 2014
267 כללי 49 גיל 254 בגברים גיל 48

נובמבר 2013
510 כללי 58 גיל 387 בגברים

מאי 2013
1,249 כללי 782 בגברים גיל 43

מאי 2012
6 כללי 6 בגברים גיל 45

6 כללי 6 בגברים גיל 45

נובמבר 2011
73 כללי 68 בגברים גיל 45


מרץ 2010
20 כללי 17 גיל 20 בנשים


ספטמבר 2008
21 כללי 21 גיל 21 בגברים


מרץ 2008
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

נובמבר 2007
43 כללי 4 גיל 41 בגברים

אוקטובר 2007
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

אפריל 2007
79 כללי 7 גיל 76 בגברים

נובמבר 2006
14 כללי 1 גיל 13 בגברים

אפריל 2006
68 כללי 4 גיל 66 בגברים


אוקטובר 2005
11 כללי 7 גיל 11 בגברים

אוקטובר 2005
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

אוקטובר 2005
10 כללי 10 בגברים גיל 39

יוני 2005
18 כללי 7 גיל 17 בגברים

מאי 2005
8 כללי 4 גיל 8 בגברים

אפריל 2005
185 כללי 116 גיל 175 בגברים

אוקטובר 2004
16 כללי 16 גיל 15 בגברים

אפריל 2004
119 כללי 91 גיל 117 בגברים

64 כללי 62 בגברים גיל 37

149 כללי 113 גיל 145 בגברים

נובמבר 2002
24 כללי 18 גיל 22 בגברים

39 כללי 35 בגברים גיל 36

יולי 2002
23 כללי 17 בגברים גיל 36

40 כללי 24 גיל 36 בגברים

מאי 2001
56 כללי 9 גיל 53 בגברים


פברואר 2001
56 כללי 35 בגברים גיל 35

אפריל 2000
41 כללי 19 גיל גיל 34

אפריל 2000

מאי 1999
94 כללי 9 גיל גיל 40

אפריל 1999
46 כללי 30 גיל גיל 19

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אילן אליהו