איליי כאסקי

תוצאות אחרונות

איליי כאסקי
לפני 19 ימים
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2019

33:11

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 17

ינואר 2019
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 17

2K

2K

מאי 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

מאי 2014

7:14

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

מרץ 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

2K

נובמבר 2013
1 כללי 1 בגברים גיל 11


2K

פברואר 2013

7:21

תוצאת השנה

2K

דצמבר 2011
17 כללי 2 גיל

2K

נובמבר 2011

8:29

תוצאת השנה
20 כללי גיל 9

5K

5K

נובמבר 2017
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 15

5K

אפריל 2017

16:10

שיא אישי
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

5K

נובמבר 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2016

17:22

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

5K

מרץ 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

נובמבר 2015
16 כללי 8 גיל 16 בגברים גיל 13

5K

מאי 2015

18:08

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019

33:11

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 17

10K

דצמבר 2018

33:05

שיא אישי
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 16

15K

15K

מרץ 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

15K

פברואר 2017

8:03

שיא אישי

תוצאות נוספות

לפני 19 ימים
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 17

ינואר 2019
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 17


אוקטובר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 16

ספטמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 16

יוני 2018
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 16

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 16

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 16

4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 16

אפריל 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 16


פברואר 2018
7 כללי 7 גיל 7 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

אפריל 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 15

1 כללי 1 גיל 1 בגברים

פברואר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 14

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 14

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 14

2 כללי 2 גיל 2 בגברים

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 14


פברואר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 14

דצמבר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

אוקטובר 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

ספטמבר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

יוני 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

אפריל 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

מרץ 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

דצמבר 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 14

דצמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

אוקטובר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

אוקטובר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

ספטמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

יוני 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

מאי 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

אפריל 2014
1 כללי 1 בגברים גיל 12


נובמבר 2013
1 כללי 1 בגברים גיל 11דצמבר 2012
4 כללי גיל 10

אפריל 2012
5 כללי גיל 10

אוקטובר 2011
4 כללי גיל 9


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

איליי כאסקי