אייל קראוזה

תוצאות אחרונות

אייל קראוזה
יוני 2018

2K

מרץ 2018

9:04

תוצאת השנה

דצמבר 2017
38 כללי 38 גיל 38 בגברים גיל 10

2K

2K

מרץ 2018

9:04

תוצאת השנה

2K

נובמבר 2017

8:46

שיא אישי
45 כללי 13 גיל 41 בגברים גיל 10

5K

5K

נובמבר 2016
596 כללי 130 גיל 348 בגברים גיל 10

5K

אפריל 2016

28:01

שיא אישי
50 כללי 39 גיל 39 בגברים גיל 9

5K

נובמבר 2015

37:54

תוצאת השנה
448 כללי 139 גיל 315 בגברים גיל 10

10K

10K

אפריל 2017

59:27

שיא אישי
323 כללי 5 גיל 267 בגברים גיל 10

תוצאות נוספות

יוני 2018

דצמבר 2017
38 כללי 38 גיל 38 בגברים גיל 10

דצמבר 2016
25 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 9