איילת וינוקור

תוצאות אחרונות

איילת וינוקור
אוקטובר 2018
142 כללי 5 גיל 13 בנשים גיל 46


מאי 2018
41 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 46

10K

10K

אפריל 2016
495 כללי 29 גיל 115 בנשים גיל 44

10K

מרץ 2016

54:16

שיא אישי
356 כללי 11 גיל 38 בנשים גיל 44

10K

מרץ 2015

1:01:02

תוצאת השנה
666 כללי 33 גיל 97 בנשים גיל 43

15K

15K

נובמבר 2017

1:21:00

שיא אישי
1,247 כללי 29 גיל 148 בנשים גיל 45

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2017

1:56:00

שיא אישי
144 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 45

21.1K

פברואר 2017
6,898 כללי 332 גיל 1,673 בנשים גיל 45

21.1K

נובמבר 2015

2:10:37

תוצאת השנה
203 כללי 22 גיל 22 בנשים גיל 43

מרתון

42.2K

מרץ 2018

4:35:57

שיא אישי
718 כללי 16 גיל 85 בנשים גיל 46

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
142 כללי 5 גיל 13 בנשים גיל 46


מאי 2018
41 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 46

מרץ 2018
48 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 46

אוקטובר 2017
149 כללי 8 גיל 15 בנשים גיל 45

אוקטובר 2017
46 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 45


110 כללי 20 גיל 20 בנשים גיל 44

אוקטובר 2016
190 כללי 10 גיל 21 בנשים גיל 42

אוקטובר 2016
78 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 44

ספטמבר 2016
22 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 44

יוני 2016
125 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 44

מאי 2016
59 כללי 20 גיל 59 בנשים גיל 44

73 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 44

מרץ 2016
2,634 כללי 98 גיל 407 בנשים גיל 44

אוקטובר 2015
28 כללי 8 גיל 28 בנשים

ספטמבר 2015
69 כללי 6 גיל 13 בנשים

יוני 2015
74 כללי 18 גיל 74 בנשים גיל 43

מאי 2015
68 כללי 22 גיל 68 בנשים גיל 43

דצמבר 2014
55 כללי 11 גיל 55 בנשים

ספטמבר 2014
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 42

5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 42

מאי 2014
15 כללי 6 גיל 15 בנשים גיל 42

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

איילת וינוקור