אזאוונט טקה

תוצאות אחרונות

אזאוונט טקה

21.1K

לפני 19 ימים

1:19:11

תוצאת השנה
22 כללי 16 גיל 22 בנשים

10K

מרץ 2019

37:10

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 29

42.2K

פברואר 2019

2:43:15

שיא אישי
165 כללי 12 גיל 14 בנשים

5K

5K

ספטמבר 2018

17:57

תוצאת השנה
44 כללי 2 גיל 3 בנשים

5K

פברואר 2018
10 כללי 1 גיל 1 בנשים


5K

מאי 2017

17:22

תוצאת השנה

5K

יוני 2015

5K

מאי 2015

17:07

שיא אישי

5K

דצמבר 2014
20 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

נובמבר 2014

5K

יוני 2014

17:22

תוצאת השנה

5K

יוני 2014
24 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

מאי 2014
10 כללי 1 גיל 1 בנשים
5K

מאי 2013

17:23

תוצאת השנה

5K

מאי 2013
29 כללי גיל 23

5K

יוני 2012

17:11

תוצאת השנה


10K

10K

מרץ 2019

37:10

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 29

10K

נובמבר 2018

37:16

תוצאת השנה
31 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 28

10K

אוקטובר 2018
10 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28

10K

מרץ 2018
22 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2018
59 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 28

10K

מאי 2017

36:25

תוצאת השנה


10K

פברואר 2017
52 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 27

10K

מרץ 2016
11 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 26

10K

פברואר 2016

37:46

תוצאת השנה
52 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 26

10K

מאי 2015

36:25

תוצאת השנה

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
18 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 25

10K

פברואר 2015
29 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 25

10K

ינואר 2015
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

דצמבר 2014
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 24

10K

נובמבר 2014
16 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 24

10K

יוני 2014
5 כללי 1 בנשים גיל 2410K

מרץ 2014
30 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 24

10K

פברואר 2014

36:14

שיא אישי
15 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 25

10K

ינואר 2014
33 כללי 3 בנשים גיל 24


10K

דצמבר 2013
16 כללי 1 בנשים גיל 23

10K

נובמבר 2013

36:31

תוצאת השנה
6 כללי 1 בנשים גיל 23

10K

אוקטובר 2013
26 כללי גיל 2310K

נובמבר 2012

37:06

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
50 כללי גיל 22


10K

ינואר 2012
73 כללי 2 גיל גיל 22


10K

נובמבר 2011
74 כללי גיל 21


10K

ינואר 2011

37:56

תוצאת השנה
89 כללי 1 גיל גיל 20

10K

נובמבר 2010

40:16

תוצאת השנה
65 כללי גיל 20

10K

אוקטובר 2010

10K

יוני 2010
120 כללי גיל 20

10K

מאי 2010
28 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2010
266 כללי גיל 20

15K

15K

נובמבר 2017

58:48

תוצאת השנה
76 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 27

15K

נובמבר 2016

57:38

תוצאת השנה
63 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 26

15K

נובמבר 2015

59:56

תוצאת השנה
98 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 25

15K

נובמבר 2014

56:46

תוצאת השנה
47 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 24

15K

נובמבר 2013

56:15

שיא אישי
31 כללי 1 בנשים גיל 23

15K

נובמבר 2012

57:39

תוצאת השנה
50 כללי גיל 22

חצי מרתון

21.1K

לפני 19 ימים

1:19:11

תוצאת השנה
22 כללי 16 גיל 22 בנשים

21.1K

נובמבר 2018

1:23:06

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 28

21.1K

אוגוסט 2015
18 כללי 2 גיל 2 בנשים

21.1K

מרץ 2015

1:18:16

שיא אישי
189 כללי 7 גיל 12 בנשים

21.1K

דצמבר 2014

1:21:39

תוצאת השנה
46 כללי 2 גיל 2 בנשים

מרתון

42.2K

פברואר 2019

2:43:15

שיא אישי
165 כללי 12 גיל 14 בנשים

42.2K

ספטמבר 2015

2:50:32

תוצאת השנה

תוצאות נוספות


נובמבר 2018
50 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28


פברואר 2017
1 כלליאפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 26


פברואר 2016
4 כללימאי 2015
1 כללי גיל 25

מאי 2015


אפריל 2015
3 כללי גיל 25נובמבר 2014
10 כללי 1 בנשים גיל 24

אוקטובר 2014
8 כללי 2 גיל 2 בנשיםיולי 2014
1 כללי

יולי 2014
1 כללי


אפריל 2014
1 כללי


פברואר 2014
2 כללי 2 בנשים גיל 2420 כללי 1 גיל 78 בנשים

פברואר 2013
1 כללי 1 בנשים גיל 23אוקטובר 2010
פברואר 2008
7 כללי גיל 18

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אזאוונט טקה