אור גל

תוצאות אחרונות

אור גל

10K

לפני 4 ימים
6,703 כללי 258 גיל 2,542 בנשים

5K

לפני 10 ימים

34:18

תוצאת השנה
244 כללי 33 גיל 198 בגברים גיל 43

5K

לפני 18 ימים
215 כללי 79 גיל 134 בגברים גיל 13

2K

2K

יוני 2016

7:49

שיא אישי
13 כללי 9 גיל 9 בגברים

5K

5K

לפני 10 ימים

34:18

תוצאת השנה
244 כללי 33 גיל 198 בגברים גיל 43

5K

לפני 18 ימים
215 כללי 79 גיל 134 בגברים גיל 13

5K

נובמבר 2018
317 כללי 64 גיל 64 בנשים גיל 12

5K

אפריל 2018

21:43

תוצאת השנה
62 כללי 50 גיל 50 בגברים גיל 15

5K

מרץ 2018
166 כללי 73 גיל 124 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
1,809 כללי 248 גיל 552 בנשים גיל 16

5K

נובמבר 2017
278 כללי 44 גיל 44 בנשים גיל 12

5K

נובמבר 2017
435 כללי 112 גיל 131 בנשים גיל 42

5K

אפריל 2017

21:41

שיא אישי
74 כללי 58 גיל 59 בגברים

5K

דצמבר 2016

30:40

תוצאת השנה
250 כללי 26 גיל 26 בנשים גיל 12

5K

דצמבר 2016
252 כללי 225 גיל 225 בגברים גיל 42

5K

נובמבר 2016
528 כללי 143 גיל 194 בנשים גיל 33

5K

אוגוסט 2010

25:07

תוצאת השנה
132 כללי 33 גיל

5K

נובמבר 2008

24:35

תוצאת השנה
84 כללי גיל 22

5K

יוני 2007

25:38

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2006

23:16

תוצאת השנה
81 כללי גיל 20

10K

10K

לפני 4 ימים
6,703 כללי 258 גיל 2,542 בנשים

10K

לפני 25 ימים

53:49

תוצאת השנה
2,617 כללי 1,282 גיל 2,337 בגברים

10K

לפני 25 ימים
6,038 כללי 2,468 גיל 4,787 בגברים

10K

לפני 25 ימים
10,973 כללי 3,435 גיל 7,200 בגברים

10K

נובמבר 2018
8,322 כללי 509 גיל 1,798 בנשים גיל 49

10K

מרץ 2018

51:45

תוצאת השנה
26 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 42

10K

אפריל 2017

56:31

תוצאת השנה
90 כללי 10 גיל 22 בנשים

10K

פברואר 2017
5,086 כללי 146 גיל 865 בנשים גיל 42

10K

נובמבר 2016
8,590 כללי 493 גיל 1,674 בנשים גיל 47

10K

נובמבר 2016
11,841 כללי 2,667 גיל 8,703 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2016
14,649 כללי 2,567 גיל 4,651 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2016

53:50

תוצאת השנה
2,381 כללי 1,133 גיל 2,143 בגברים גיל 30

10K

נובמבר 2015
68 כללי 63 גיל 63 בגברים גיל 25

10K

נובמבר 2015
203 כללי 170 גיל 170 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2015

50:13

תוצאת השנה
331 כללי 137 גיל 303 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2015
173 כללי 79 גיל 156 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2015
1,740 כללי 919 גיל 1,595 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2015
6,343 כללי 355 גיל 1,272 בנשים

10K

מרץ 2015
39 כללי 15 גיל 36 בגברים

10K

נובמבר 2014

54:35

תוצאת השנה
129 כללי 118 גיל 118 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2014
6,857 כללי 2,999 גיל 5,665 בגברים גיל 34

10K

מרץ 2013

54:56

תוצאת השנה
59 כללי 30 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
6,548 כללי גיל 37

10K

מרץ 2012
3,561 כללי 1,078 בנשים גיל 27

10K

ינואר 2012

36:58

תוצאת השנה
60 כללי גיל 22

10K

דצמבר 2011
130 כללי 32 גיל

10K

אפריל 2011
2,277 כללי גיל 31


10K

ינואר 2011

36:29

שיא אישי
51 כללי 31 גיל גיל 20

10K

מאי 2010

45:42

תוצאת השנה
278 כללי גיל 37

10K

מאי 2010
1,353 כללי גיל 30

10K

ספטמבר 2009
311 כללי 51 גיל

10K

אפריל 2009

47:27

תוצאת השנה
821 כללי 782 בגברים גיל 29


10K

אוקטובר 2008
178 כללי גיל 22


10K

מאי 2008

40:35

תוצאת השנה


10K

נובמבר 2007
667 כללי גיל 27

10K

נובמבר 2007
180 כללי 20 גיל

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
78 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2007
179 כללי גיל 21

10K

מרץ 2007

44:24

תוצאת השנה


10K

מאי 2006

53:15

תוצאת השנה
168 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2004

55:02

תוצאת השנה
779 כללי 46 גיל

10K

מרץ 2004
780 כללי 47 גיל

10K

אפריל 2002

49:29

תוצאת השנה
254 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2001

53:05

תוצאת השנה
390 כללי גיל 15

15K

15K

נובמבר 2016

1:36:44

תוצאת השנה
2,352 כללי 227 גיל 485 בנשים גיל 41

15K

נובמבר 2015

1:18:43

תוצאת השנה
1,127 כללי 86 גיל 1,007 בגברים גיל 29

15K

נובמבר 2012

1:10:54

תוצאת השנה
512 כללי גיל 32

15K

נובמבר 2011

1:07:58

שיא אישי
356 כללי גיל 31

15K

נובמבר 2010

1:13:58

תוצאת השנה
514 כללי גיל 30

15K

נובמבר 2009

1:12:24

תוצאת השנה
441 כללי גיל 29

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2015
1,924 כללי 401 גיל 1,651 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2015

1:33:25

שיא אישי
67 כללי 33 גיל 61 בגברים גיל 25

21.1K

פברואר 2013

1:40:46

תוצאת השנה
73 כללי גיל 33

21.1K

דצמבר 2012

1:38:57

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012
708 כללי 685 בגברים גיל 32

21.1K

דצמבר 2011

1:42:08

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2009

1:46:20

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2008

1:41:22

תוצאת השנה


21.1K

מרץ 2007

1:40:17

תוצאת השנה


21.1K

אפריל 2006

1:51:18

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2013

3:35:30

שיא אישי
114 כללי 42 גיל גיל 33

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2012

6:28:18

שיא אישי
132 כללי 40 גיל גיל 32

קפיצה למרחק

5.40

שיא אישי

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
8 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 15

47 כללי 47 גיל 47 בגברים גיל 15

73 כללי 73 גיל 73 בגברים גיל 14

נובמבר 2017
218 כללי 185 גיל 185 בגברים גיל 43

24 כללי 20 גיל 20 בגברים

יולי 2017
18 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 24

61 כללי 61 גיל 61 בגברים גיל 14

18 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 14

דצמבר 2016
35 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 13

יולי 2016
51 כללי 47 גיל 47 בגברים

יוני 2016
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 13

18 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 13

מרץ 2016
1,345 כללי 564 גיל 1,219 בגברים גיל 26

דצמבר 2015
68 כללי 28 גיל 68 בגברים גיל 12

יוני 2015
24 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 12

אפריל 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 12

דצמבר 2014
86 כללי 31 גיל 65 בגברים גיל 10

אוקטובר 2014
5,578 כללי 1,158 גיל 4,978 בגברים

אוקטובר 2014
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 11

ספטמבר 2014
31 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 11

יוני 2014
20 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 11

מאי 2014
18 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 11

נובמבר 2013
383 כללי 383 בנשים גיל 16
אוקטובר 2012
43 כללי גיל 32נובמבר 2011
97 כללי 24 גיל גיל 31

נובמבר 2011
530 כללי 150 גיל גיל 48יוני 2011
87 כללי גיל 8


דצמבר 2010
36 כללי גיל 10אפריל 2010
9 כללי גיל 7


31 כללי 16 גילמרץ 2009
741 כללי גיל 23

מרץ 2009
762 כללי גיל 29


אפריל 2007
93 כללי 70 גיל

אפריל 2007
56 כללי 46 גיל

נובמבר 2006
570 כללי גיל 18

דצמבר 2004
20 כללי גיל 26דצמבר 2003
86 כללי גיל 25


ספטמבר 1999
58 כללי 10 גיל

מאי 1999
31 כללי 4 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אור גל