אורנה בלאו

תוצאות אחרונות

אורנה בלאו

21.1K

פברואר 2019
4,681 כללי 71 גיל 776 בנשים גיל 54

21.1K

פברואר 2019
25 כללי 1 גיל 4 בנשים

21.1K

פברואר 2019

1:42:21

תוצאת השנה
125 כללי 4 גיל 15 בנשים

5K

5K

מאי 2014

24:27

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2011
41 כללי גיל 46

5K

יוני 2011

20:15

תוצאת השנה
53 כללי 1 גיל גיל 46

5K

אוגוסט 2009

20:32

תוצאת השנה
42 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2008

5K

אפריל 2008

19:56

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007

18:55

תוצאת השנה
28 כללי 2 גיל גיל 39

5K

מאי 2007
12 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2006

18:41

שיא אישי
16 כללי 1 גיל גיל 41

5K

אוגוסט 2005

18:49

תוצאת השנה
24 כללי 1 גיל גיל 40

5K

אוגוסט 2004

19:31

תוצאת השנה
36 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2003

20:06

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל

10K

10K

נובמבר 2018
29 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 53

10K

אוקטובר 2018
20 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 53

10K

ספטמבר 2018

46:06

תוצאת השנה
27 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 53

10K

מרץ 2018
427 כללי 8 גיל 71 בנשים גיל 53

10K

אפריל 2017

45:39

תוצאת השנה
454 כללי 2 גיל 35 בנשים

10K

מרץ 2017
196 כללי 2 גיל 18 בנשים גיל 52

10K

מאי 2016
66 כללי 1 גיל 7 בנשים

10K

מרץ 2016

43:51

תוצאת השנה
154 כללי 1 גיל 14 בנשים גיל 51

10K

נובמבר 2015
13 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 50

10K

מאי 2015

44:01

תוצאת השנה
95 כללי 1 גיל 8 בנשים

10K

מרץ 2015
162 כללי 2 גיל 14 בנשים גיל 50

10K

דצמבר 2014
79 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

נובמבר 2014
194 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 49

10K

נובמבר 2014
16 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

נובמבר 2014
28 כללי 2 גיל 3 בנשים

10K

ספטמבר 2014
68 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 49

10K

מאי 2014
28 כללי 2 גיל 5 בנשים

10K

מאי 2014

42:53

תוצאת השנה
227 כללי 4 גיל 12 בנשים

10K

אפריל 2014
67 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מרץ 2014
121 כללי 1 גיל 16 בנשים גיל 49

10K

נובמבר 2013
73 כללי 2 גיל 3 בנשים

10K

נובמבר 2013
48 כללי 1 גיל 4 בנשים

10K

נובמבר 2013
21 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 48

10K

נובמבר 2013


10K

מרץ 2013

42:04

תוצאת השנה
71 כללי גיל 4810K

מרץ 2012

42:15

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2011

40:50

תוצאת השנה
46 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2011
15 כללי 1 גיל גיל 46

10K

מאי 2011
85 כללי

10K

מאי 2011
187 כללי 3 גיל גיל 46


10K

אוקטובר 2010
14 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010

39:55

תוצאת השנה
88 כללי 1 גיל


10K

אפריל 2009

40:07

תוצאת השנה


10K

מאי 2008
24 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008

41:07

תוצאת השנה
65 כללי גיל 43

10K

מרץ 2008
358 כללי גיל 4010K

מאי 2007
17 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2007
33 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2007
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007

37:04

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007
37 כללי גיל 4210K

מרץ 2007


10K

אוקטובר 2006
42 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2006
14 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006
19 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2006
21 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2006

37:21

תוצאת השנה

10K

מרץ 2006
58 כללי גיל 38

10K

מרץ 2006
21 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2006
31 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2005
14 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

נובמבר 2005
15 כללי 1 גיל גיל 40


10K

אפריל 2005


10K

אפריל 2005
22 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005
52 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2005

37:28

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
33 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
29 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2004
10 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2004
39 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
35 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2004
40 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
56 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
49 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004

37:51

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004
37 כללי גיל 37

10K

נובמבר 2003

10K

אפריל 2003
17 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2003
26 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2003

37:20

תוצאת השנה
37 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2003
39 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2002
35 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
25 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2002

36:56

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
30 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
20 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
36 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2002
36 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
38 כללי גיל 34

10K

מאי 2001
7 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
18 כללי 2 גיל גיל 21

10K

מרץ 2001
28 כללי גיל 33

10K

מרץ 2001

37:00

תוצאת השנה
27 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001
20 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001
40 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001
20 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2001
25 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2000

36:09

תוצאת השנה
39 כללי גיל 32


10K

פברואר 2000
19 כללי 1 גיל גיל 32

10K

מרץ 1999

36:48

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 1998

37:06

תוצאת השנה
26 כללי 3 גיל

10K

מאי 1998
21 כללי 2 גיל

10K

אפריל 1998
38 כללי 2 גיל


10K

פברואר 1998
45 כללי 3 גיל גיל 33

10K

נובמבר 1997

38:05

תוצאת השנה
70 כללי 4 גיל


10K

אפריל 1997
29 כללי 3 גיל


10K

נובמבר 1995

40:57

תוצאת השנה
70 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 1994

42:33

תוצאת השנה
66 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 1992

10K

פברואר 1992

39:37

תוצאת השנה

10K

נובמבר 1991

41:32

תוצאת השנה

10K

פברואר 1990

35:38

שיא אישי

15K

15K

נובמבר 2013

1:06:12

תוצאת השנה
271 כללי 19 בנשים גיל 48

15K

נובמבר 2012

1:03:56

תוצאת השנה
192 כללי גיל 47

15K

נובמבר 2010

1:03:18

תוצאת השנה
120 כללי גיל 45

15K

ספטמבר 2010

15K

נובמבר 2009

1:02:25

תוצאת השנה
108 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2008

1:02:14

תוצאת השנה
92 כללי גיל 40

15K

נובמבר 2007

1:00:15

תוצאת השנה
77 כללי גיל 39

15K

נובמבר 2006

1:00:46

תוצאת השנה
43 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2005

58:39

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

58:00

שיא אישי
26 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2003

1:01:03

תוצאת השנה
38 כללי 2 גיל

15K

נובמבר 2002

58:46

תוצאת השנה
29 כללי 29 בנשים גיל 34

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019
4,681 כללי 71 גיל 776 בנשים גיל 54

21.1K

פברואר 2019
25 כללי 1 גיל 4 בנשים

21.1K

פברואר 2019

1:42:21

תוצאת השנה
125 כללי 4 גיל 15 בנשים

21.1K

ינואר 2019
40 כללי 2 גיל 5 בנשים

21.1K

פברואר 2018

1:39:40

תוצאת השנה
671 כללי 2 גיל 37 בנשים גיל 53

21.1K

ינואר 2018
198 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 53

21.1K

דצמבר 2017

1:47:23

תוצאת השנה
725 כללי 5 גיל 58 בנשים גיל 52

21.1K

פברואר 2016

1:36:05

תוצאת השנה
328 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 51

21.1K

מרץ 2015

1:42:58

תוצאת השנה
65 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 50

21.1K

דצמבר 2014
1,061 כללי 18 גיל 94 בנשים

21.1K

פברואר 2014

1:37:36

תוצאת השנה
500 כללי 2 גיל 19 בנשים גיל 49

21.1K

דצמבר 2013
240 כללי 8 בנשים גיל 48

21.1K

פברואר 2013

1:31:42

תוצאת השנה
47 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 48

21.1K

דצמבר 2012

1:28:22

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2012
55 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:27:17

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:26:11

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
75 כללי 1 גיל גיל 40


21.1K

נובמבר 2007

1:25:09

תוצאת השנה
49 כללי גיל 39


21.1K

דצמבר 2006

1:22:28

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2006


21.1K

פברואר 2006
29 כללי 2 גיל


21.1K

מרץ 2005
23 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2005

1:24:12

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:20:48

שיא אישי
27 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2004
18 כללי 2 גיל

21.1K

מאי 2003

1:26:19

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

21.1K

מאי 2003
18 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2003
35 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:21:48

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002
14 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2001
25 כללי 3 גיל

21.1K

מאי 2001

1:21:12

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2001
32 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 1999

1:22:32

תוצאת השנה
23 כללי 3 גיל גיל 33

21.1K

מאי 1998

1:23:06

תוצאת השנה
14 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 33

21.1K

נובמבר 1997

1:25:09

תוצאת השנה
38 כללי 4 גיל גיל 29

21.1K

יולי 1997
28 כללי גיל 29

21.1K

אפריל 1997
32 כללי 2 גיל גיל 29

21.1K

פברואר 1997
26 כללי 3 גיל גיל 13

21.1K

דצמבר 1996

1:25:08

תוצאת השנה
42 כללי 2 גיל גיל 18

21.1K

אוקטובר 1994

0:00

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2018

3:43:44

תוצאת השנה
150 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 53

42.2K

נובמבר 2017

3:51:29

תוצאת השנה
65 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 52

42.2K

מרץ 2015
130 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 50

42.2K

ינואר 2015

3:29:43

תוצאת השנה
446 כללי 1 גיל 25 בנשים גיל 50

42.2K

מרץ 2014
158 כללי 3 גיל 10 בנשים גיל 49

42.2K

ינואר 2014

3:19:46

תוצאת השנה
250 כללי 11 בנשים גיל 49

42.2K

ינואר 2013

3:10:28

תוצאת השנה
166 כללי 17 בנשים גיל 48

42.2K

מרץ 2012
140 כללי גיל 47

42.2K

ינואר 2012

3:16:48

תוצאת השנה
185 כללי גיל 47

42.2K

אפריל 2011


42.2K

ינואר 2011

3:08:09

תוצאת השנה
116 כללי 1 גיל גיל 45

42.2K

מאי 2010
31 כללי גיל 45

42.2K

ינואר 2010

3:04:54

תוצאת השנה
65 כללי גיל 45

42.2K

אפריל 2009
30 כללי 1 בנשים גיל 41

42.2K

ינואר 2009

3:00:28

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:07:10

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

2:58:30

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

2:56:47

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

2:52:43

תוצאת השנה
28 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:55:51

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2003

2:52:40

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2002

2:57:08

תוצאת השנה
30 כללי 3 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:58:46

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל גיל 36

42.2K

ינואר 2000

2:56:31

תוצאת השנה
35 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 34

42.2K

ינואר 1999

2:48:39

שיא אישי
15 כללי 1 גיל גיל 33

42.2K

ינואר 1998

2:59:47

תוצאת השנה
34 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 33

תוצאות נוספות

אפריל 2017
1,643 כללי 1,643 גיל 1,643 בנשים גיל 52

61k
אוקטובר 2016
15 כללי 1 גיל 1 בנשים

18k
יולי 2016
53 כללי 1 גיל 3 בנשים

מרץ 2016
82 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 51

אוקטובר 2015
12 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 50

אוקטובר 2014
48 כללי 1 גיל 1 בנשים

מאי 2014
120 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 49נובמבר 2011
41 כללי 2 גיל גיל 46


אוקטובר 2010

מרץ 2010
7 כללי 1 גיל

מאי 2009
25 כללי 1 גיל

מרץ 2009
110 כללי גיל 41

אוקטובר 2008
33 כללי גיל 43

ספטמבר 2008
102 כללי גיל 40אוקטובר 2007
104 כללי גיל 39

מאי 2007
34 כללי 1 גיל

אפריל 2007
43 כללי 1 גיל


נובמבר 2006
40 כללי גיל 41

מאי 2006
9 כללי 1 גיל

אפריל 2006
31 כללי 1 גילספטמבר 2005
32 כללי 1 גיל

יוני 2005
13 כללי 1 גיל

אפריל 2005
46 כללי 1 גיל


אפריל 2004
52 כללי 1 גיל


אוקטובר 2003
33 כללי 1 גיל

אפריל 2003
27 כללי 2 גיל
יוני 2002
18 כללי 2 גיל


נובמבר 2001
8 כללי 1 גיל

מאי 2001
25 כללי 1 גילאפריל 2000
16 כללי 1 גיל גיל 32

אפריל 2000

מאי 1999
50 כללי 1 גיל גיל 38

אפריל 1998
23 כללי 2 גיל גיל 18

מאי 1997
63 כללי 3 גיל

מאי 1996
47 כללי 4 גיל גיל 28

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אורנה בלאו