אורן בועז

תוצאות אחרונות

אורן בועז

5K

נובמבר 2018

28:22

תוצאת השנה
158 כללי 135 גיל 135 בגברים גיל 13

נובמבר 2018
43 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 52

10K

נובמבר 2018
5,211 כללי 421 גיל 4,431 בגברים גיל 52

5K

5K

נובמבר 2018

28:22

תוצאת השנה
158 כללי 135 גיל 135 בגברים גיל 13

5K

ספטמבר 2018
207 כללי 24 גיל 145 בגברים


5K

דצמבר 2017

17:25

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל 10 בגברים

5K

נובמבר 2017
232 כללי 200 גיל 200 בגברים גיל 12

5K

מאי 2014

16:46

שיא אישי

5K

מאי 2013

17:15

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

10K

10K

נובמבר 2018
5,211 כללי 421 גיל 4,431 בגברים גיל 52

10K

נובמבר 2018

36:15

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל 24 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

10K

מרץ 2018
17 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2017
6,004 כללי 428 גיל 5,108 בגברים גיל 51

10K

ספטמבר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

10K

מאי 2017
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

אפריל 2017
18 כללי 1 גיל 18 בגברים

10K

אפריל 2017
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 51

10K

מרץ 2017

34:58

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

10K

מרץ 2017
19 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 51

10K

פברואר 2017
4,003 כללי 180 גיל 3,453 בגברים גיל 51

10K

ינואר 2017
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 51

10K

דצמבר 2016

35:02

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

נובמבר 2016
16 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 50

10K

נובמבר 2016
6,466 כללי 468 גיל 5,510 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2016
12 כללי 1 גיל 12 בגברים

10K

ספטמבר 2016
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 50

10K

מאי 2016
23 כללי 1 גיל 21 בגברים

10K

אפריל 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2016
26 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2016
14 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 50


10K

ינואר 2016
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 50

10K

דצמבר 2015
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

10K

נובמבר 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

נובמבר 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 49

10K

נובמבר 2015
543 כללי 350 גיל 494 בגברים

10K

אוקטובר 2015
4 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 29

10K

יוני 2015
1 כללי 1 בגברים גיל 49

10K

מאי 2015

34:53

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

אפריל 2015

10K

יוני 2014
2 כללי 2 בגברים גיל 48

10K

מאי 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

מאי 2014

34:28

שיא אישי
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

10K

אפריל 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

מרץ 2014
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 48

10K

ינואר 2014
13 כללי 13 בגברים גיל 48


10K

דצמבר 2013

34:53

תוצאת השנה
13 כללי 2 גיל 527 בגברים

10K

נובמבר 2013
7 כללי 7 בגברים

10K

נובמבר 2013
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 47

10K

אוקטובר 2013
16 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 4710K

אפריל 2013
6 כללי 2 גיל גיל 47

10K

מרץ 2013
16 כללי גיל 47

10K

דצמבר 2012
3 כללי 3 בגברים גיל 46


10K

יולי 2012
2 כללי גיל 46

10K

מאי 2012
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2012

35:03

תוצאת השנה
2 כללי גיל 46


10K

פברואר 2012
3 כללי 1 גיל גיל 46


10K

מאי 2011
9 כללי 1 גיל גיל 45

10K

מאי 2011

35:15

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל גיל 45

10K

אפריל 2011
16 כללי גיל 45


10K

פברואר 2011

10K

אפריל 2010
10 כללי

10K

אפריל 2010
13 כללי 2 גיל


10K

ינואר 2010

35:58

תוצאת השנה
29 כללי גיל 44

10K

אוקטובר 2009
36 כללי

10K

אפריל 2009

36:06

תוצאת השנה
9 כללי 9 בגברים גיל 43


10K

מרץ 2009
9 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2009
23 כללי 6 גיל

10K

אוקטובר 2008

36:50

תוצאת השנה
25 כללי גיל 42

10K

אוקטובר 2008


10K

אוקטובר 2007

10K

מרץ 2007

39:31

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2017

55:30

תוצאת השנה
29 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 2016

55:05

תוצאת השנה
33 כללי 1 גיל 32 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2015

54:55

תוצאת השנה
29 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 49

15K

נובמבר 2014

55:04

תוצאת השנה
31 כללי 2 גיל 31 בגברים גיל 48

15K

נובמבר 2013

54:40

שיא אישי
26 כללי 26 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2012

55:31

תוצאת השנה
29 כללי גיל 46

15K

נובמבר 2010

55:03

תוצאת השנה
25 כללי גיל 44

15K

נובמבר 2009

55:45

תוצאת השנה
26 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2008

57:24

תוצאת השנה
30 כללי גיל 42

15K

נובמבר 2007

59:05

תוצאת השנה
64 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2006

1:04:41

תוצאת השנה
100 כללי גיל 40

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:20:09

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 52

21.1K

פברואר 2017

1:17:18

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 51

21.1K

אוגוסט 2015

1:18:19

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

21.1K

דצמבר 2014
24 כללי 2 גיל 24 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:16:31

שיא אישי
8 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2013

1:17:31

תוצאת השנה
18 כללי 18 בגברים גיל 47


21.1K

יולי 2013
16 כללי גיל 4721.1K

דצמבר 2012

1:17:31

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2012
5 כללי 5 גיל גיל 46

21.1K

מרץ 2012
11 כללי גיל 46

21.1K

אוגוסט 2011

1:20:42

תוצאת השנה


21.1K

מאי 2010

1:19:03

תוצאת השנה
6 כללי גיל 44

21.1K

פברואר 2010
15 כללי 3 גיל


21.1K

נובמבר 2008

1:23:18

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל גיל 42


21.1K

פברואר 2007

1:30:33

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:31:24

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ספטמבר 2015

2:42:28

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2013
202 כללי 204 בגברים

42.2K

ינואר 2013

2:40:36

שיא אישי
43 כללי 42 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2011

2:45:05

תוצאת השנה
37 כללי 2 גיל גיל 45

42.2K

אוקטובר 2010

4:10:16

תוצאת השנה
5,388 כללי 1,038 גיל

42.2K

ינואר 2009

2:49:56

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2018

6:12:05

שיא אישי
79 כללי 8 גיל 74 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2018

11:14:02

שיא אישי
699 כללי 60 גיל 660 בגברים

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
43 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 52

4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 78

נובמבר 2017
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 51

אפריל 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 51

10k
דצמבר 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

מאי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 50


5 כללי 1 גיל 5 בגברים

אוקטובר 2014
4 כללי 4 בגברים גיל 48

אוקטובר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

מאי 2014
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 48

ינואר 2014
1 כללי 1 גיל גיל 48


יולי 2012מרץ 2009
21 כללי גיל 43

ספטמבר 2007
אוקטובר 2006
63 כללי גיל 40


ספטמבר 2006

יוני 2006
74 כללי גיל 40אפריל 2006
201 כללי גיל 40

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אורן בועז