אורלי שמחוני

תוצאות אחרונות

אורלי שמחוני
21k
דצמבר 2018
39 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 47

נובמבר 2018
779 כללי 16 גיל 80 בנשים גיל 47

3k
מאי 2018
69 כללי 5 גיל 30 בנשים

2K

2K

מאי 2014

12:37

שיא אישי
79 כללי 9,999 גיל גיל 43

10K

10K

דצמבר 2016

2:40:08

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 45

10K

אוקטובר 2013

59:14

תוצאת השנה
7,933 כללי 243 גיל 890 בנשים גיל 42

10K

אוקטובר 2010

52:22

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2015

1:45:51

תוצאת השנה
1,034 כללי 17 גיל 59 בנשים גיל 44

21.1K

מרץ 2013

1:44:12

שיא אישי
920 כללי 42 בנשים גיל 42

21.1K

מרץ 2012

1:46:15

תוצאת השנה
1,157 כללי גיל 41


21.1K

פברואר 2011

1:48:54

תוצאת השנה
496 כללי

21.1K

מאי 2010

2:03:02

תוצאת השנה
1,210 כללי גיל 39

מרתון

42.2K

מרץ 2018

4:06:12

תוצאת השנה
363 כללי 4 גיל 30 בנשים גיל 47

42.2K

פברואר 2017

3:50:27

שיא אישי
630 כללי 7 גיל 41 בנשים גיל 46

42.2K

נובמבר 2014
96 כללי 4 גיל 7 בנשים גיל 43

42.2K

פברואר 2014

3:53:27

תוצאת השנה
763 כללי 11 גיל 34 בנשים גיל 43

תוצאות נוספות

21k
דצמבר 2018
39 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 47

נובמבר 2018
779 כללי 16 גיל 80 בנשים גיל 47

3k
מאי 2018
69 כללי 5 גיל 30 בנשים

21k
דצמבר 2017
22 כללי 1 גיל 2 בנשים

12 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 45

אוקטובר 2016
121 כללי 6 גיל 25 בנשים גיל 45

ספטמבר 2016
41 כללי 10 גיל 41 בנשים גיל 45


אוקטובר 2015
197 כללי 9 גיל 20 בנשים גיל 44

מאי 2015
12 כללי 3 גיל 12 בנשים גיל 44

87 כללי 41 גיל

אוקטובר 2014
187 כללי 10 גיל 16 בנשים

מאי 2014
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 64

נובמבר 2013
19 כללי 19 בנשים גיל 42

אפריל 2013
18 כללי 8 גיל גיל 42

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אורלי שמחוני