אורלי אוחנונה

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אורלי אוחנונה

10K

אוקטובר 2016

52:52

תוצאת השנה
157 כללי 3 גיל 12 בנשים גיל 54

10K

אוקטובר 2015

52:26

שיא אישי
106 כללי 3 גיל 12 בנשים גיל 53

10K

10K

אוקטובר 2016

52:52

תוצאת השנה
157 כללי 3 גיל 12 בנשים גיל 54

10K

אוקטובר 2015

52:26

שיא אישי
106 כללי 3 גיל 12 בנשים גיל 53