אורין פריש

תוצאות אחרונות

אורין פריש

5K

נובמבר 2016

30:58

שיא אישי
45 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 15

2K

נובמבר 2014

10:05

שיא אישי
127 כללי 5 גיל 28 בגברים גיל 13

11 כללי גיל 12

2K

2K

נובמבר 2014

10:05

שיא אישי
127 כללי 5 גיל 28 בגברים גיל 13

2K

נובמבר 2012

10:35

תוצאת השנה
162 כללי גיל 11

2K

פברואר 2012
86 כללי 5 גיל

2K

נובמבר 2011

11:33

תוצאת השנה
200 כללי גיל 10

5K

5K

נובמבר 2016

30:58

שיא אישי
45 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 15

תוצאות נוספות

11 כללי גיל 12

אפריל 2012
17 כללי גיל 11