אורה פרלשטיין

תוצאות אחרונות

אורה פרלשטיין
מרץ 2018
20 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 67

מרץ 2018
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 67

פברואר 2018
36 כללי 5 גיל 5 בנשים

מרתון

42.2K

דצמבר 2017

1:08:03

שיא אישי
17 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 66

תוצאות נוספות

מרץ 2018
20 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 67

מרץ 2018
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 67

פברואר 2018
36 כללי 5 גיל 5 בנשים

מרץ 2017
21 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 66

מרץ 2016
24 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 65

מרץ 2015
19 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 64

פברואר 2015
23 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 64


מרץ 2014
33 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 29

מרץ 2014
8 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 24

פברואר 2014
14 כללי 2 בנשים גיל 63


פברואר 2014

ינואר 2014


מרץ 2013
20 כללי 3 בנשים גיל 62

מרץ 2013
16 כללי גיל 62

מרץ 2013
21 כללי גיל 62מרץ 2012
30 כללי גיל 61
אפריל 2011
26 כללי גיל 64


ינואר 2011
38 כללי 4 גיל גיל 59


מאי 2010
21 כללי גיל 59

23 כללי 1 גיל גיל 58אפריל 2009
38 כללי 6 בנשים גיל 58

מרץ 2009
34 כללי גיל 58
מרץ 2008
16 כללי גיל 28מרץ 2006
13 כללי גיל 55


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אורה פרלשטיין