אופיר רוזנפלד

תוצאות אחרונות

אופיר רוזנפלד

10K

נובמבר 2018

57:22

תוצאת השנה
4,786 כללי 1,140 גיל 4,123 בגברים גיל 41

נובמבר 2018
85 כללי 22 גיל 67 בגברים גיל 41

אוקטובר 2018
179 כללי 18 גיל 143 בגברים גיל 41

5K

5K

נובמבר 2017

23:20

תוצאת השנה
58 כללי 55 גיל 55 בגברים גיל 12

5K

יוני 2015

37:08

תוצאת השנה
710 כללי 117 גיל 334 בגברים גיל 40

5K

פברואר 2013

19:05

שיא אישי

5K

נובמבר 2002

20:01

תוצאת השנה
18 כללי 18 בגברים גיל 23

10K

10K

נובמבר 2018

57:22

תוצאת השנה
4,786 כללי 1,140 גיל 4,123 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017

40:16

תוצאת השנה
73 כללי 50 גיל 71 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2017
6,723 כללי 364 גיל גיל 42

10K

פברואר 2017
178 כללי 94 גיל 169 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2016

58:51

תוצאת השנה
5,790 כללי 2,702 גיל 5,024 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2015
22 כללי 17 גיל 20 בגברים גיל 36

10K

מאי 2015

38:30

שיא אישי
72 כללי 22 גיל 71 בגברים

10K

פברואר 2015
68 כללי 39 גיל 63 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2015
26 כללי 4 גיל 25 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
60 כללי 50 גיל 58 בגברים גיל 34

10K

מרץ 2013
71 כללי 68 בגברים גיל 34

10K

פברואר 2013

38:41

תוצאת השנה
23 כללי גיל 34

10K

אוקטובר 2012

40:58

תוצאת השנה


10K

פברואר 2011

40:32

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2010
7 כללי

10K

אוקטובר 2010

40:47

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2010
36 כללי 7 גיל


10K

אוקטובר 2009

43:08

תוצאת השנה

10K

אוגוסט 2008

43:26

תוצאת השנה

10K

מאי 2005

0:00

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002

38:01

תוצאת השנה
29 כללי 19 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001

37:57

תוצאת השנה
45 כללי 31 גיל

10K

פברואר 2001
34 כללי 21 גיל

10K

אפריל 2000

36:57

תוצאת השנה
52 כללי גיל 21

10K

אוקטובר 1998

40:15

תוצאת השנה
47 כללי 5 גיל

15K

15K

פברואר 2016

1:00:21

תוצאת השנה
37 כללי 21 גיל 33 בגברים גיל 37

15K

נובמבר 2015

1:00:48

תוצאת השנה
113 כללי 41 גיל 108 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2003

1:00:18

שיא אישי
33 כללי 10 גיל

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

2:01:18

תוצאת השנה
4,058 כללי 679 גיל 3,485 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2018
6,329 כללי 2,182 גיל 5,019 בגברים גיל 39

21.1K

אפריל 2016
394 כללי 66 גיל 333 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2016

1:28:29

תוצאת השנה
91 כללי 44 גיל 86 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2014

1:27:39

שיא אישי
106 כללי 58 גיל 99 בגברים גיל 35

21.1K

פברואר 2011

1:36:06

תוצאת השנה
141 כללי

מרתון

42.2K

אפריל 2014

3:28:07

תוצאת השנה
4,767 כללי

42.2K

אוקטובר 2012

3:08:15

שיא אישי
704 כללי 240 גיל

42.2K

אפריל 2011

3:24:51

תוצאת השנה
3,265 כללי 1,471 גיל

42.2K

אפריל 2011
3,266 כללי 1,469 גיל 2,913 בגברים

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
85 כללי 22 גיל 67 בגברים גיל 41

אוקטובר 2018
179 כללי 18 גיל 143 בגברים גיל 41

נובמבר 2017
42 כללי 17 גיל 35 בגברים גיל 40

נובמבר 2017
86 כללי 14 גיל 79 בגברים גיל 40

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 36

אוקטובר 2015
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

אוקטובר 2015
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 36

14 כללי 3 גיל 14 בגברים גיל 36

18 כללי 5 גיל 18 בגברים גיל 36

אפריל 2015
19 כללי 5 גיל 19 בגברים גיל 36

59 כללי 23 גיל 59 בגברים

מרץ 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 36

דצמבר 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2014
35 כללי 25 גיל 35 בגברים


אוקטובר 2014
11 כללי 8 גיל 8 בגברים

מאי 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 35

19 כללי 6 גיל 18 בגברים גיל 35

אפריל 2014
15 כללי 4 גיל 15 בגברים גיל 35

נובמבר 2013
7 כללי 7 בגברים גיל 34


יולי 2013
10 כללי גיל 34

מאי 2013
9 כללי גיל 34


4 כללי גיל 34

אפריל 2013
1 כללי 1 גיל גיל 34


אפריל 2010
12 כללי גיל 31

אפריל 2006
6 כללי גיל 27

דצמבר 2005
4 כללי גיל 26

נובמבר 2005
14 כללי גיל 26

יולי 2005
163 כללי גיל 26

מרץ 2004
8 כללי גיל 25דצמבר 2002
6 כללי גיל 23

נובמבר 2002
17 כללי גיל 23אוגוסט 2002ספטמבר 2001


דצמבר 2000
8 כללי גיל 21

אפריל 2000
26 כללי 11 גיל גיל 21

אוקטובר 1999


ספטמבר 1999
29 כללי 22 גיל

ספטמבר 1999


מאי 1999
11 כללי 5 גילדצמבר 1998
30 כללי 6 גיל

נובמבר 1997
55 כללי 9 גיל

אוקטובר 1997

ספטמבר 1997

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אופיר רוזנפלד