אודי שטמר

תוצאות אחרונות

אודי שטמר
אפריל 2018
44 כללי 1 גיל 39 בגברים

5K

אפריל 2018
21 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 62

10K

מרץ 2018

52:50

תוצאת השנה
294 כללי 3 גיל 273 בגברים גיל 62

5K

5K

אפריל 2018
21 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 62

5K

פברואר 2018

24:13

תוצאת השנה
38 כללי 5 גיל 35 בגברים

5K

דצמבר 2017
31 כללי 1 גיל 30 בגברים

5K

אוקטובר 2017
34 כללי 2 גיל 31 בגברים

5K

אוקטובר 2017
33 כללי 1 גיל 28 בגברים

5K

ספטמבר 2017
76 כללי 5 גיל 66 בגברים

5K

יוני 2017
29 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 61

5K

מאי 2017

22:46

תוצאת השנה
41 כללי 1 גיל 41 בגברים

5K

אפריל 2017
19 כללי 2 גיל 19 בגברים

5K

פברואר 2017
62 כללי 11 גיל 58 בגברים

5K

יוני 2016
39 כללי 2 גיל 38 בגברים

5K

מאי 2016

22:09

שיא אישי
54 כללי 1 גיל 50 בגברים

5K

אפריל 2016
24 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 60

5K

אפריל 2016
55 כללי 1 גיל 47 בגברים גיל 60

5K

מרץ 2016
46 כללי 1 גיל 42 בגברים

5K

מרץ 2016
29 כללי 3 גיל 24 בגברים

5K

אוקטובר 2015
32 כללי 4 גיל 28 בגברים

5K

ספטמבר 2015
87 כללי 7 גיל 76 בגברים

5K

יולי 2015
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 59

5K

יוני 2015
16 כללי 2 גיל 12 בגברים

5K

אפריל 2015

22:45

תוצאת השנה
34 כללי 6 גיל 33 בגברים

5K

דצמבר 2014
56 כללי 19 גיל 48 בגברים

5K

נובמבר 2014
21 כללי 4 גיל 19 בגברים

5K

אוקטובר 2014

22:58

תוצאת השנה
18 כללי 15 גיל

5K

מאי 2014
23 כללי 23 בגברים גיל 58

5K

מאי 2014
24 כללי 3 גיל 22 בגברים


5K

מרץ 2014
52 כללי 6 גיל 45 בגברים

10K

10K

מרץ 2018

52:50

תוצאת השנה
294 כללי 3 גיל 273 בגברים גיל 62

10K

נובמבר 2017
123 כללי 2 גיל 112 בגברים

10K

מאי 2017
118 כללי 3 גיל 109 בגברים

10K

מאי 2017

47:57

תוצאת השנה
51 כללי 2 גיל 48 בגברים

10K

אפריל 2017
37 כללי 1 גיל 34 בגברים

10K

אפריל 2017
97 כללי 3 גיל 89 בגברים גיל 61

10K

מרץ 2017
29 כללי 2 גיל 27 בגברים גיל 61

10K

מרץ 2017
285 כללי 7 גיל 260 בגברים גיל 61

10K

ינואר 2017
28 כללי 5 גיל 27 בגברים

10K

דצמבר 2016
21 כללי 2 גיל 19 בגברים גיל 60

10K

מאי 2016

46:26

שיא אישי
11 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 60

10K

אפריל 2016
22 כללי 2 גיל 19 בגברים

10K

אפריל 2016
75 כללי 7 גיל 69 בגברים

10K

מרץ 2016
189 כללי 3 גיל 246 בגברים

10K

נובמבר 2015
144 כללי 8 גיל 137 בגברים

10K

מרץ 2015

47:42

תוצאת השנה
154 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2014

47:45

תוצאת השנה

10K

יוני 2013

48:59

תוצאת השנה
85 כללי 12 גיל


10K

מאי 2013
122 כללי 9 גיל

10K

פברואר 2013
217 כללי גיל 57

10K

אוקטובר 2012

54:47

תוצאת השנה


10K

יוני 2011

47:01

תוצאת השנה
89 כללי 4 גיל גיל 55

10K

מאי 2011
128 כללי 6 גיל גיל 5510K

ספטמבר 2009
235 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2009

52:39

תוצאת השנה
186 כללי 13 גיל

10K

אפריל 2008

53:32

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007

49:49

תוצאת השנה
197 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2007

10K

אפריל 2006

1:00:12

תוצאת השנה
249 כללי 20 גיל

10K

פברואר 2002

51:52

תוצאת השנה
225 כללי 29 גיל

10K

אפריל 2001

50:09

תוצאת השנה
117 כללי 12 גיל

15K

15K

פברואר 2018

1:22:02

תוצאת השנה
519 כללי 13 גיל 464 בגברים גיל 62

15K

פברואר 2017

1:15:27

שיא אישי
322 כללי 13 גיל 295 בגברים גיל 61

15K

אפריל 2016

1:32:02

תוצאת השנה
70 כללי 5 גיל 60 בגברים

15K

נובמבר 2014

1:20:18

תוצאת השנה
1,190 כללי 46 גיל 1,082 בגברים גיל 58

15K

נובמבר 2010

1:21:36

תוצאת השנה
955 כללי גיל 54

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017

1:59:47

תוצאת השנה
88 כללי 1 גיל 83 בגברים גיל 61

21.1K

אוקטובר 2013

1:58:36

תוצאת השנה
118 כללי גיל 57

21.1K

פברואר 2013
215 כללי גיל 57

21.1K

אוגוסט 2011

1:57:56

שיא אישי

21.1K

אפריל 2011
2,262 כללי גיל 55

21.1K

דצמבר 2009

1:59:10

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008

2:08:40

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007

2:03:26

תוצאת השנה
1,399 כללי גיל 51

מרתון

42.2K

מרץ 2012

4:12:41

שיא אישי
956 כללי גיל 56

42.2K

ינואר 2011

4:39:17

תוצאת השנה
1,099 כללי 41 גיל גיל 55

תוצאות נוספות

אפריל 2018
44 כללי 1 גיל 39 בגברים


אפריל 2017
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 61

אפריל 2017
23 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 61

67 כללי 1 גיל 60 בגברים

דצמבר 2016
29 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 60

נובמבר 2016
139 כללי 4 גיל 131 בגברים גיל 60

נובמבר 2016
33 כללי 2 גיל 31 בגברים גיל 60

מאי 2016
80 כללי 3 גיל 74 בגברים גיל 60

מאי 2016
16 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 60

אפריל 2016
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 60

אוגוסט 2015
39 כללי 35 בגברים גיל 59

מאי 2015
29 כללי 26 בגברים גיל 59

מרץ 2015
12 כללי 4 גיל

אוקטובר 2014
63 כללי 55 בגברים גיל 58

מאי 2014
19 כללי 1 גיל 16 בגברים

מאי 2014
12 כללי 11 בגברים גיל 58

27 כללי 3 גיל 24 בגברים

אפריל 2014
62 כללי 58 בגברים גיל 58

25 כללי 2 גיל 46 בגברים

אפריל 2014
22 כללי 2 גיל 22 בגברים

אפריל 2013
38 כללי גיל 57


אוקטובר 2010
93 כללי גיל 54


אפריל 1999
83 כללי 13 גיל גיל 29

אפריל 1989

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אודי שטמר