אבנר בן-צבי

תוצאות אחרונות

אבנר בן-צבי

10K

פברואר 2019

59:52

תוצאת השנה
5,382 כללי 2,269 גיל 4,386 בגברים

15K

פברואר 2019

1:12:50

תוצאת השנה
256 כללי 2 גיל 235 בגברים גיל 65

42.2K

ינואר 2019

3:42:46

תוצאת השנה
372 כללי 4 גיל 352 בגברים גיל 65

5K

5K

מאי 2018

35:24

תוצאת השנה
184 כללי 24 גיל 136 בגברים גיל 29

5K

אפריל 2017

33:57

תוצאת השנה
608 כללי 416 גיל 514 בגברים

5K

אפריל 2016

28:39

תוצאת השנה
408 כללי 289 גיל 381 בגברים

5K

ינואר 2011

22:45

שיא אישי
38 כללי 3 גיל

5K

יולי 2009

30:08

תוצאת השנה
92 כללי 53 גיל

5K

דצמבר 2008

0:00

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007
93 כללי 9 גיל גיל 53

5K

יוני 2007

21:01

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2006
46 כללי 3 גיל

5K

אוגוסט 2006

21:14

תוצאת השנה
90 כללי 8 גיל גיל 52

5K

אוגוסט 2003

23:34

תוצאת השנה
83 כללי 4 גיל

10K

10K

פברואר 2019

59:52

תוצאת השנה
5,382 כללי 2,269 גיל 4,386 בגברים

10K

נובמבר 2018
7,380 כללי 606 גיל 5,928 בגברים גיל 51

10K

אוקטובר 2018
132 כללי 86 גיל 126 בגברים גיל 43

10K

מאי 2018
20 כללי 1 גיל 19 בגברים

10K

אפריל 2018

46:38

תוצאת השנה
29 כללי 2 גיל 25 בגברים

10K

אוקטובר 2017
10,362 כללי 776 גיל 7,872 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2017

44:56

תוצאת השנה
27 כללי 1 גיל 24 בגברים

10K

יוני 2017
30 כללי 6 גיל 28 בגברים

10K

מאי 2017
26 כללי 1 גיל 24 בגברים

10K

אפריל 2017
1,089 כללי 91 גיל 914 בגברים

10K

מרץ 2017
5,227 כללי 320 גיל גיל 42

10K

פברואר 2017
11,066 כללי 3,339 גיל 7,205 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2016
534 כללי 118 גיל 506 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2016
1,927 כללי 1,046 גיל 1,797 בגברים גיל 28

10K

יוני 2016
34 כללי 2 גיל 32 בגברים

10K

מאי 2016
669 כללי 145 גיל 592 בגברים

10K

פברואר 2016

43:45

תוצאת השנה
354 כללי 4 גיל 334 בגברים גיל 62

10K

פברואר 2016
2,059 כללי 237 גיל 1,876 בגברים גיל 44

10K

פברואר 2016
11,841 כללי 813 גיל 7,078 בגברים

10K

ינואר 2016
150 כללי 2 גיל 135 בגברים גיל 62

10K

ינואר 2016
245 כללי 37 גיל 216 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2015
915 כללי 30 גיל 735 בגברים

10K

נובמבר 2015
40 כללי 1 גיל 39 בגברים

10K

אוקטובר 2015
110 כללי 2 גיל 98 בגברים

10K

אוקטובר 2015
20 כללי 1 גיל 19 בגברים

10K

יוני 2015
38 כללי 3 גיל 37 בגברים

10K

מאי 2015
195 כללי 15 גיל 180 בגברים

10K

מרץ 2015
487 כללי 20 גיל 438 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2015
200 כללי 10 גיל 189 בגברים גיל 46

10K

ינואר 2015

42:33

תוצאת השנה
101 כללי 3 גיל 91 בגברים גיל 61

10K

דצמבר 2014
57 כללי 1 גיל 56 בגברים

10K

דצמבר 2014
28 כללי 12 גיל 27 בגברים

10K

נובמבר 2014
62 כללי 2 גיל 60 בגברים גיל 60

10K

אוקטובר 2014
52 כללי 1 גיל 52 בגברים

10K

מאי 2014
41 כללי 1 גיל 41 בגברים גיל 60

10K

מאי 2014
158 כללי 17 גיל 146 בגברים

10K

פברואר 2014
88 כללי 2 גיל 76 בגברים גיל 60

10K

ינואר 2014

42:32

תוצאת השנה
194 כללי 183 בגברים גיל 60

10K

נובמבר 2013
28 כללי 4 גיל 26 בגברים

10K

אוקטובר 2013
7,000 כללי 1,457 גיל 6,290 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2013
71 כללי גיל 59

10K

יוני 2013

43:48

תוצאת השנה
40 כללי 2 גיל

10K

מאי 2013
20 כללי גיל 59

10K

אפריל 2013
433 כללי 153 גיל גיל 23

10K

אפריל 2013
792 כללי 264 גיל גיל 21

10K

אפריל 2013
49 כללי 6 גיל


10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
221 כללי גיל 58

10K

אוקטובר 2012
23 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
23 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
258 כללי 42 גיל

10K

מאי 2012
21 כללי גיל 58

10K

מאי 2012
859 כללי גיל 20

10K

אפריל 2012
34 כללי גיל 58

10K

אפריל 2012
63 כללי 60 גיל

10K

אפריל 2012
280 כללי 256 גיל

10K

אפריל 2012
49 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2012
3,771 כללי גיל 43

10K

פברואר 2012

44:11

תוצאת השנה
37 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2012
91 כללי גיל 58

10K

דצמבר 2011

10K

יוני 2011
250 כללי גיל 23


10K

מרץ 2011
56 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2011

43:17

תוצאת השנה
35 כללי 2 גיל


10K

נובמבר 2010
19 כללי 1 גיל גיל 55

10K

נובמבר 2010
110 כללי גיל 56

10K

מאי 2010
39 כללי 2 גיל


10K

מרץ 2010
1,262 כללי גיל 19

10K

מרץ 2010

42:39

תוצאת השנה


10K

פברואר 2010
50 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2009
98 כללי גיל 55

10K

ספטמבר 2009
42 כללי 3 גיל

10K

ספטמבר 2009
69 כללי 2 גיל10K

מאי 2009
36 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2009

41:23

שיא אישי
159 כללי 157 בגברים גיל 55

10K

אפריל 2009

10K

מרץ 2009
17 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2009
40 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2008
16 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2008

41:25

תוצאת השנה
77 כללי גיל 54

10K

אוקטובר 2008

10K

ספטמבר 2008
58 כללי 6 גיל10K

מאי 2008

10K

אפריל 2008


10K

אפריל 2008
109 כללי גיל 54


10K

ינואר 2008
37 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2007
46 כללי 5 גיל

10K

ספטמבר 2007
48 כללי 7 גיל

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
46 כללי 3 גיל

10K

מאי 2007
60 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2007
165 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2007

43:27

תוצאת השנה

10K

פברואר 2007
56 כללי 4 גיל

10K

מאי 2006
58 כללי 7 גיל

10K

מאי 2006

10K

מאי 2006

42:31

תוצאת השנה
81 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
130 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2006
159 כללי 12 גיל

10K

דצמבר 2005

45:49

תוצאת השנה
99 כללי 5 גיל


10K

אפריל 2004

46:05

תוצאת השנה
115 כללי 11 גיל

10K

פברואר 2004
134 כללי 17 גיל

10K

מאי 2003

45:36

תוצאת השנה

10K

אפריל 2003
192 כללי 29 גיל

10K

אפריל 2000

51:20

תוצאת השנה
410 כללי גיל 26

15K

15K

פברואר 2019

1:12:50

תוצאת השנה
256 כללי 2 גיל 235 בגברים גיל 65

15K

פברואר 2018

1:07:39

תוצאת השנה
172 כללי 2 גיל 163 בגברים גיל 64

15K

נובמבר 2017

1:08:14

תוצאת השנה
352 כללי 3 גיל 333 בגברים גיל 63

15K

אפריל 2017
29 כללי 2 גיל 26 בגברים

15K

נובמבר 2015

1:09:03

תוצאת השנה
35 כללי 1 גיל 35 בגברים

15K

נובמבר 2014
437 כללי 5 גיל 412 בגברים גיל 60

15K

נובמבר 2014
1,258 כללי 361 גיל 1,142 בגברים גיל 39

15K

ינואר 2014

1:08:11

תוצאת השנה
30 כללי 1 גיל 27 בגברים

15K

נובמבר 2012

1:07:29

תוצאת השנה
318 כללי גיל 58


15K

נובמבר 2011

1:12:10

תוצאת השנה
83 כללי גיל 57

15K

נובמבר 2010

1:06:44

תוצאת השנה
204 כללי גיל 56

15K

נובמבר 2009

1:06:13

תוצאת השנה
197 כללי גיל 55

15K

נובמבר 2008

1:05:21

שיא אישי
159 כללי גיל 54

15K

נובמבר 2007

1:07:33

תוצאת השנה
238 כללי גיל 53

15K

נובמבר 2006

1:07:42

תוצאת השנה
203 כללי גיל 52

15K

נובמבר 2005

1:17:42

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2002

1:19:31

תוצאת השנה
245 כללי 245 בגברים גיל 48

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018
447 כללי 5 גיל 421 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
81 כללי 2 גיל 76 בגברים גיל 64

21.1K

נובמבר 2018
263 כללי 54 גיל 230 בגברים גיל 43

21.1K

אוקטובר 2018
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

21.1K

יולי 2018
17 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 64

21.1K

מרץ 2018
15 כללי 1 גיל 14 בגברים

21.1K

מרץ 2018
331 כללי 4 גיל 320 בגברים גיל 64

21.1K

פברואר 2018
422 כללי 5 גיל 399 בגברים גיל 64

21.1K

פברואר 2018
1,444 כללי 260 גיל 1,322 בגברים גיל 43

21.1K

ינואר 2018

1:36:09

תוצאת השנה
138 כללי 2 גיל 127 בגברים גיל 64

21.1K

דצמבר 2017

1:35:46

תוצאת השנה
313 כללי 3 גיל 295 בגברים גיל 63

21.1K

נובמבר 2017
50 כללי 2 גיל 49 בגברים

21.1K

ספטמבר 2017
717 כללי 6 גיל 638 בגברים גיל 63

21.1K

ספטמבר 2017
92 כללי 32 גיל 88 בגברים

21.1K

יולי 2017
62 כללי 3 גיל 95 בגברים גיל 63

21.1K

אוגוסט 2016

1:38:45

תוצאת השנה
57 כללי 51 גיל 53 בגברים

21.1K

פברואר 2016
1,398 כללי 230 גיל 1,301 בגברים גיל 41

21.1K

נובמבר 2015
113 כללי 2 גיל 105 בגברים

21.1K

מרץ 2015
56 כללי 3 גיל 52 בגברים גיל 61

21.1K

מרץ 2015
220 כללי 1 גיל 209 בגברים גיל 61

21.1K

פברואר 2015

1:36:27

תוצאת השנה
313 כללי 1 גיל 298 בגברים גיל 61

21.1K

דצמבר 2014
41 כללי 2 גיל 40 בגברים

21.1K

דצמבר 2014

1:35:47

תוצאת השנה
330 כללי 2 גיל 311 בגברים

21.1K

מרץ 2014
288 כללי 1 גיל 274 בגברים גיל 60

21.1K

פברואר 2014
555 כללי 3 גיל 532 בגברים גיל 60

21.1K

פברואר 2014
91 כללי 2 גיל 85 בגברים גיל 60

21.1K

אוקטובר 2013
44 כללי 2 גיל 37 בגברים גיל 59

21.1K

יולי 2013
134 כללי גיל 59

21.1K

מרץ 2013
2,592 כללי 2,388 בגברים גיל 38


21.1K

פברואר 2013

1:36:23

תוצאת השנה
90 כללי 6 גיל 84 בגברים גיל 59

21.1K

דצמבר 2012

1:34:47

תוצאת השנה

21.1K

אוקטובר 2012
46 כללי 6 גיל גיל 58

21.1K

ספטמבר 2012
40 כללי 4 גיל גיל 58


21.1K

מרץ 2012
1,383 כללי גיל 37

21.1K

פברואר 2012
81 כללי גיל 58

21.1K

דצמבר 2011

1:39:54

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2011
238 כללי

21.1K

מאי 2010

1:35:14

תוצאת השנה
108 כללי גיל 56


21.1K

דצמבר 2009

1:30:52

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2008

1:29:45

שיא אישי21.1K

דצמבר 2007

1:33:37

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
266 כללי גיל 53


21.1K

דצמבר 2006

1:33:13

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
162 כללי 11 גיל

21.1K

יולי 2005

1:51:15

תוצאת השנה
189 כללי 24 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:42:46

תוצאת השנה
372 כללי 4 גיל 352 בגברים גיל 65

42.2K

אפריל 2016

3:31:06

תוצאת השנה
1,559 כללי 14 גיל 1,258 בגברים גיל 62

42.2K

אפריל 2015

3:30:39

תוצאת השנה
6,349 כללי 6,031 בגברים

42.2K

מרץ 2013

3:29:30

תוצאת השנה
1,589 כללי

42.2K

ינואר 2012

4:11:11

תוצאת השנה
993 כללי גיל 37

42.2K

מרץ 2011

3:34:29

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2010
8,846 כללי 246 גיל גיל 56

42.2K

ינואר 2010

3:21:44

תוצאת השנה
161 כללי גיל 56

42.2K

ינואר 2009

3:17:30

שיא אישי

42.2K

ינואר 2008

3:38:15

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

אפריל 2017
30 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 63

אפריל 2017
54 כללי 2 גיל 46 בגברים גיל 63

אוקטובר 2016
27 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 43

מאי 2016
28 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 62

מרץ 2016
272 כללי 2 גיל 261 בגברים גיל 62

30K
פברואר 2016
30 כללי 2 גיל 29 בגברים

אוקטובר 2015
111 כללי 30 גיל 82 בגברים גיל 42

מאי 2015
22 כללי 1 גיל 21 בגברים גיל 61

מאי 2015
26 כללי 26 בגברים גיל 61

אוקטובר 2014
5,364 כללי 1,116 גיל 4,813 בגברים

אוקטובר 2014
28 כללי 26 גיל 26 בגברים

מאי 2014
398 כללי 151 גיל 376 בגברים גיל 24

אפריל 2014
56 כללי 52 בגברים גיל 60

נובמבר 2012


ספטמבר 2012
23 כללי גיל 58

21 כללי 2 גיל גיל 58


מאי 2010
74 כללי 41 גיל

נובמבר 2009
514 כללי גיל 18

אוקטובר 2009
47 כללי 3 גיל

מאי 2009
79 כללי 2 גיל

אוקטובר 2008
45 כללי גיל 54


אוקטובר 2007
34 כללי 4 גיליוני 2005
134 כללי 16 גיל


מאי 2004
135 כללי 14 גיל

אוקטובר 2003
133 כללי 13 גיל

אפריל 2003
142 כללי 22 גיל

נובמבר 2002
98 כללי 13 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבנר בן-צבי