אבנר ארד

תוצאות אחרונות

אבנר ארד

10K

מרץ 2014
1,689 כללי 6 גיל 1,304 בגברים גיל 81

10K

פברואר 2014
629 כללי 5 גיל 386 בגברים גיל 81


5K

5K

דצמבר 2012

31:01

תוצאת השנה
102 כללי 87 בגברים גיל 79

5K

ספטמבר 2012
57 כללי 1 גיל גיל 79

5K

יוני 2012
25 כללי 22 גיל

5K

דצמבר 2011

27:19

תוצאת השנה

5K

יולי 2011

5K

נובמבר 2010
194 כללי גיל 77

5K

אוקטובר 2010
24 כללי 1 גיל גיל 76

5K

אוגוסט 2010

26:45

תוצאת השנה
166 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2009

26:02

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2009
126 כללי גיל 76

5K

אוקטובר 2009
70 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2009
23 כללי 17 גיל

5K

אוגוסט 2009
320 כללי 1 גיל

5K

מאי 2009
47 כללי 11 גיל

5K

מאי 2009
92 כללי 4 גיל

5K

דצמבר 2008
98 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2008
201 כללי גיל 75

5K

אוקטובר 2008

5K

אוגוסט 2008

25:24

תוצאת השנה
195 כללי 4 גיל


5K

נובמבר 2007
164 כללי גיל 74

5K

נובמבר 2007
81 כללי 1 גיל

5K

מאי 2007

25:38

תוצאת השנה
59 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2006
127 כללי גיל 73

5K

אוגוסט 2006

24:40

תוצאת השנה
181 כללי 2 גיל גיל 73


5K

אוגוסט 2005

23:39

שיא אישי
167 כללי 2 גיל גיל 72

5K

נובמבר 2004
102 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2004

26:14

תוצאת השנה
170 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2003
62 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2003

0:00

תוצאת השנה
118 כללי 5 גיל

10K

10K

מרץ 2014
1,689 כללי 6 גיל 1,304 בגברים גיל 81

10K

פברואר 2014
629 כללי 5 גיל 386 בגברים גיל 81

10K

ינואר 2014

1:05:28

תוצאת השנה
911 כללי 723 בגברים גיל 81

10K

דצמבר 2013
288 כללי 232 בגברים גיל 80

10K

אפריל 2013
908 כללי 3 גיל גיל 80

10K

מרץ 2013
6,059 כללי 5,087 בגברים גיל 80

10K

מרץ 2013
629 כללי גיל 80

10K

פברואר 2013
383 כללי 300 בגברים גיל 80

10K

ינואר 2013

1:01:02

תוצאת השנה
712 כללי גיל 80


10K

אוקטובר 2012
156 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
24 כללי 1 גיל גיל 7910K

מאי 2012

1:00:26

תוצאת השנה
884 כללי 2 גיל


10K

פברואר 2012
246 כללי גיל 79


10K

דצמבר 2011
186 כללי 2 גיל 180 בגברים

10K

נובמבר 2011
343 כללי גיל 78


10K

מאי 2011

54:44

תוצאת השנה
789 כללי 1 גיל גיל 78

10K

אפריל 2011
2,952 כללי גיל 78


10K

פברואר 2011
470 כללי


10K

נובמבר 2010
236 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2010
280 כללי גיל 77

10K

מאי 2010
1,927 כללי גיל 77

10K

אפריל 2010
428 כללי

10K

אפריל 2010
839 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2010

55:13

תוצאת השנה


10K

פברואר 2010
512 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2009
228 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2009

52:57

תוצאת השנה
197 כללי גיל 76

10K

אפריל 2009
1,968 כללי 1,811 בגברים גיל 76


10K

מרץ 2009


10K

פברואר 2009
416 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2009

10K

אוגוסט 2008

10K

אפריל 2008

10K

פברואר 2008

10K

ינואר 2008

50:24

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2007
580 כללי גיל 74


10K

פברואר 2007

49:34

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006
181 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2006
228 כללי 7 גיל

10K

מאי 2006
172 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006

50:24

תוצאת השנה
376 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2005

52:06

תוצאת השנה
103 כללי 1 גיל


10K

מאי 2005
250 כללי גיל 72


10K

פברואר 2005
239 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2004
308 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
196 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004

50:18

תוצאת השנה
343 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004
210 כללי גיל 71

10K

נובמבר 2003

10K

מאי 2003
285 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2003
297 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2003

50:43

תוצאת השנה
146 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2002
241 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2002

49:04

תוצאת השנה
171 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2002
257 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2001
197 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2001

47:50

תוצאת השנה
128 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2001
202 כללי 3 גיל

10K

יוני 1999

55:46

תוצאת השנה
102 כללי 5 גיל

10K

מרץ 1994

56:43

תוצאת השנה
53 כללי 6 גיל

10K

מאי 1992

43:31

תוצאת השנה
71 כללי 3 גיל

10K

פברואר 1990

42:44

תוצאת השנה

10K

ינואר 1989

41:06

שיא אישי

10K

אוקטובר 1988

45:45

תוצאת השנה
96 כללי 20 גיל

10K

פברואר 1987

53:12

תוצאת השנה

15K

15K

ספטמבר 2010

1:28:44

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2002

1:28:06

תוצאת השנה
325 כללי 325 בגברים גיל 69

15K

נובמבר 1987

1:08:13

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2011

2:15:13

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2010

2:15:30

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:57:19

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

21.1K

אוקטובר 2008

2:01:27

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2007

1:52:45

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:50:35

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2006
130 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2006
400 כללי 2 גיל

21.1K

מרץ 2005

2:11:18

תוצאת השנה
368 כללי 2 גיל

21.1K

נובמבר 1989

1:32:26

שיא אישי

21.1K

אוקטובר 1988

1:57:04

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2011

4:41:45

תוצאת השנה
1,107 כללי 2 גיל גיל 77

42.2K

ינואר 2010

4:38:45

תוצאת השנה
989 כללי גיל 77

42.2K

ינואר 2007

4:05:09

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

4:16:44

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

4:27:58

תוצאת השנה
444 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2000

3:42:16

תוצאת השנה
136 כללי 1 גיל 126 בגברים גיל 66

42.2K

ינואר 1997

3:41:30

תוצאת השנה
117 כללי 2 גיל גיל 64

42.2K

נובמבר 1988

3:34:10

תוצאת השנה
162 כללי 151 בגברים גיל 1955

42.2K

דצמבר 1986

3:18:40

שיא אישי
119 כללי 116 בגברים

תוצאות נוספות


נובמבר 2013
44 כללי 44 בגברים גיל 80


נובמבר 2013
206 כללי 3 גיל 154 בגברים גיל 80
ספטמבר 2013
169 כללי גיל 80

אוגוסט 2013
69 כללי גיל 80

יולי 2013
27 כללי גיל 80מאי 2013
256 כללי גיל 80

מאי 2013
171 כללי גיל 80

דצמבר 2012
42 כללי גיל 79


174 כללי 2 גיל גיל 79

נובמבר 2012
90 כללי גיל 79


אוקטובר 2012
87 כללי גיל 79


ספטמבר 2012
210 כללי גיל 79
אפריל 2012
45 כללי גיל 79אוקטובר 2011
78 כללי גיל 78


ספטמבר 2011
202 כללי גיל 78

ספטמבר 2011
127 כללי 98 בגברים גיל 78אוקטובר 2010

אוקטובר 2010
136 כללי גיל 77

אוקטובר 2009
136 כללי גיל 76

ספטמבר 2009
118 כללי גיל 76


יולי 2009
112 כללי גיל 76אוקטובר 2008
137 כללי גיל 75

ספטמבר 2008
136 כללי גיל 75

ספטמבר 2008
96 כללי 86 גיל


יולי 2008
73 כללי גיל 75

יוני 2008
115 כללי גיל 75אוקטובר 2007
220 כללי גיל 74


יוני 2007
94 כללי גיל 74


מאי 2007
157 כללי גיל 74


אפריל 2007
302 כללי 3 גיל
אוקטובר 2006
175 כללי גיל 73


ספטמבר 2006אפריל 2006
309 כללי 3 גיל

אפריל 2006
186 כללי גיל 73

דצמבר 2005
132 כללי גיל 72

ספטמבר 2005
65 כללי גיל 72


יולי 2005
99 כללי גיל 72אפריל 2005
350 כללי 4 גיל

דצמבר 2004
120 כללי גיל 71


אוקטובר 2004
29 כללי 1 גילאפריל 2004
332 כללי 1 גיל

ינואר 2004
390 כללי 372 גיל

דצמבר 2003
243 כללי גיל 70

דצמבר 2002
106 כללי גיל 69

נובמבר 2002
108 כללי גיל 69


ספטמבר 2002
42 כללי גיל 69


אוגוסט 2002


יולי 2002
57 כללי גיל 69


ספטמבר 2001
154 כללי גיל 68


מאי 2001
257 כללי 3 גיל
דצמבר 2000
39 כללי גיל 67ספטמבר 1999
80 כללי 1 גיל

ספטמבר 1999
55 כללי 1 גיל
אפריל 1998
84 כללי 1 גיל גיל 50

דצמבר 1997
149 כללי 3 גיל

אוקטובר 1997

ספטמבר 1997


יוני 1997
114 כללי 3 גילספטמבר 1996
47 כללי 1 גיל
מרץ 1995
84 כללי 1 גיל גיל 62

ספטמבר 1994


אוקטובר 1993
147 כללי 2 גיל גיל 40

אוגוסט 1993
99 כללי 1 גיל


ספטמבר 1992


מאי 1989
70 כללי 3 גיל

אפריל 1989

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבנר ארד