אבי קדוש

תוצאות אחרונות

אבי קדוש

10K

לפני 14 ימים

43:45

תוצאת השנה
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2019
293 כללי 38 גיל 273 בגברים גיל 46

42.2K

פברואר 2019

3:02:58

שיא אישי
49 כללי 9 גיל 44 בגברים גיל 46

5K

5K

ספטמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

מאי 2018

18:33

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 45

5K

מאי 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

5K

מרץ 2017

18:44

תוצאת השנה

5K

יוני 2016
9 כללי 9 גיל 8 בגברים

5K

מאי 2016

18:43

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2015

18:08

שיא אישי

5K

אוקטובר 2015
249 כללי 34 גיל גיל 45

5K

נובמבר 2014

18:09

תוצאת השנה


5K

דצמבר 2013

20:10

תוצאת השנה
10 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 40

10K

10K

לפני 14 ימים

43:45

תוצאת השנה
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2018
9,483 כללי 2,156 גיל 7,176 בגברים גיל 45

10K

אוגוסט 2018

39:40

תוצאת השנה
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

10K

מאי 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

אפריל 2018
6 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

מרץ 2018
31 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2017

39:05

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2016
199 כללי 44 גיל 193 בגברים גיל 43

10K

מאי 2016
93 כללי 22 גיל 87 בגברים

10K

אפריל 2016

38:53

תוצאת השנה

10K

אפריל 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2016
21 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2016
17 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 43


10K

אוקטובר 2015
7 כללי 6 בגברים

10K

אפריל 2015

38:05

תוצאת השנה

10K

מרץ 2015
16 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2015
1,817 כללי 125 גיל 1,639 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2015
75 כללי 6 גיל 70 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2015
21 כללי 4 גיל 21 בגברים גיל 42

10K

דצמבר 2014
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 41

10K

אפריל 2014

38:04

שיא אישי

10K

פברואר 2014
47 כללי 4 גיל 44 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2014
32 כללי 32 בגברים

10K

אוקטובר 2013

39:44

תוצאת השנה
11 כללי 11 בגברים

10K

יוני 2013

10K

אוקטובר 2012
62 כללי גיל 39

10K

מאי 2012

41:14

תוצאת השנה
5 כללי גיל 39

10K

אוקטובר 2011

40:36

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010

39:56

תוצאת השנה
90 כללי 30 גיל


10K

אוקטובר 2009

39:10

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2009
19 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2009
8 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2008
7 כללי גיל 35

10K

אפריל 2008

39:47

תוצאת השנה
42 כללי גיל 35


10K

ינואר 2008
23 כללי 6 גיל

10K

אוקטובר 2007
5 כללי 5 גיל

10K

יוני 2007

39:56

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007
62 כללי גיל 34

10K

מרץ 2006

42:59

תוצאת השנה
114 כללי 61 גיל

10K

אוקטובר 2004

44:15

תוצאת השנה
90 כללי 53 גיל

15K

15K

פברואר 2018

1:00:15

תוצאת השנה
67 כללי 9 גיל 62 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2017
120 כללי 29 גיל 111 בגברים גיל 44

15K

אוקטובר 2017

59:25

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2016

1:02:27

תוצאת השנה
163 כללי 35 גיל 152 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2015

59:22

שיא אישי
88 כללי 15 גיל 85 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2013

1:00:46

תוצאת השנה
104 כללי 97 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2012

1:01:18

תוצאת השנה
112 כללי גיל 39

15K

נובמבר 2011

1:05:20

תוצאת השנה
218 כללי גיל 38

15K

נובמבר 2008

1:01:42

תוצאת השנה
81 כללי גיל 35

15K

נובמבר 2007

59:46

תוצאת השנה
70 כללי גיל 34

15K

נובמבר 2006

1:04:40

תוצאת השנה
99 כללי גיל 33

15K

נובמבר 2005

1:02:51

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
293 כללי 38 גיל 273 בגברים גיל 46

21.1K

ינואר 2019

1:24:28

תוצאת השנה
51 כללי 9 גיל 50 בגברים גיל 46

21.1K

יוני 2018

1:24:05

שיא אישי
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2018
51 כללי 5 גיל 49 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2017

1:25:19

תוצאת השנה
93 כללי 22 גיל 87 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2017
169 כללי 38 גיל 163 בגברים גיל 44

21.1K

אוגוסט 2016
33 כללי 30 גיל 30 בגברים

21.1K

פברואר 2016

1:28:03

תוצאת השנה
82 כללי 19 גיל 77 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2015

1:24:41

תוצאת השנה
86 כללי 15 גיל 82 בגברים גיל 42

21.1K

אוגוסט 2015
38 כללי 36 גיל 36 בגברים

21.1K

דצמבר 2014

1:26:29

תוצאת השנה
107 כללי 17 גיל 101 בגברים

21.1K

ספטמבר 2014
20 כללי 19 גיל 19 בגברים

21.1K

דצמבר 2012

1:28:25

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

1:34:05

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2011
259 כללי

21.1K

דצמבר 2009

1:28:20

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2008

1:31:20

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2007

1:32:02

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006

1:34:20

תוצאת השנה
68 כללי 35 גיל

21.1K

מאי 2003

1:49:18

תוצאת השנה
101 כללי 55 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2019

3:02:58

שיא אישי
49 כללי 9 גיל 44 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2016

3:09:12

תוצאת השנה
145 כללי 33 גיל 137 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2015

3:05:00

תוצאת השנה
132 כללי 20 גיל 130 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2013

3:15:32

תוצאת השנה
209 כללי 191 בגברים גיל 40

42.2K

מרץ 2011

3:40:32

תוצאת השנה

42.2K

אפריל 2009

3:15:17

תוצאת השנה
53 כללי 52 בגברים גיל 36

42.2K

ינואר 2008

3:27:28

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
28 כללי 2 גיל 28 בגברים גיל 45

נובמבר 2018
111 כללי 12 גיל 103 בגברים גיל 45

מאי 2018
10 כללי 2 גיל 10 בגברים


אפריל 2017
13 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 44

42k
אוקטובר 2016
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

אוקטובר 2016
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 43

ספטמבר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 43

ספטמבר 2015
7 כללי 3 גיל 7 בגברים

מאי 2015
8 כללי 8 בגברים גיל 42

מאי 2015
4 כללי 4 בגברים גיל 42

ספטמבר 2014
36 כללי 5 גיל 29 בגברים גיל 41

מאי 2014
15 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 41

9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 41

אפריל 2014
7 כללי 7 בגברים גיל 41

אוקטובר 2013


אוקטובר 2006
20 כללי גיל 33
דצמבר 2005
43 כללי גיל 32


דצמבר 2004
105 כללי גיל 31
דצמבר 2003
26 כללי גיל 30הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבי קדוש