אבי חנינה

תוצאות אחרונות

אבי חנינה

10K

לפני 13 ימים
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

לפני 20 ימים
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 54

10K

מרץ 2019

38:43

תוצאת השנה
41 כללי 3 גיל 38 בגברים גיל 54

5K

5K

אוקטובר 2018

18:54

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 53

5K

אוקטובר 2017
15 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 52

5K

ספטמבר 2017

19:18

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 22 בגברים

5K

נובמבר 2016

18:57

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 51


5K

יוני 2015

18:00

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2014

5K

יוני 2014

18:48

תוצאת השנה
31 כללי 30 גיל 30 בגברים


5K

ספטמבר 2013

19:23

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2009
21 כללי 1 גיל

5K

יוני 2009

19:14

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2008

5K

אוגוסט 2008

5K

יוני 2008

5K

מאי 2008

17:57

שיא אישי

10K

10K

לפני 13 ימים
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

10K

מרץ 2019

38:43

תוצאת השנה
41 כללי 3 גיל 38 בגברים גיל 54

10K

דצמבר 2018
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2018

38:14

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2018
49 כללי 2 גיל 49 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2018
39 כללי 3 גיל 36 בגברים גיל 53

10K

ספטמבר 2018
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 53

10K

מאי 2018
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 53

10K

מאי 2018
27 כללי 2 גיל 25 בגברים גיל 53

10K

אפריל 2018
87 כללי 6 גיל 81 בגברים גיל 53

10K

מרץ 2018
21 כללי 2 גיל 21 בגברים

10K

ינואר 2018
24 כללי 24 גיל 24 בגברים

10K

דצמבר 2017
16 כללי 3 גיל 16 בגברים

10K

נובמבר 2017
57 כללי 1 גיל 56 בגברים

10K

אוקטובר 2017
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 52

10K

מאי 2017
16 כללי 2 גיל 15 בגברים

10K

אפריל 2017
107 כללי 3 גיל 103 בגברים

10K

מרץ 2017
55 כללי 4 גיל 52 בגברים גיל 52

10K

פברואר 2017
59 כללי 3 גיל 55 בגברים גיל 52

10K

ינואר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

10K

ינואר 2017

37:52

תוצאת השנה
28 כללי 2 גיל 26 בגברים גיל 52

10K

דצמבר 2016

38:24

תוצאת השנה
19 כללי 2 גיל 19 בגברים

10K

אוקטובר 2016
18 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 51

10K

דצמבר 2015
50 כללי 2 גיל 47 בגברים

10K

נובמבר 2015
30 כללי 1 גיל 28 בגברים

10K

נובמבר 2015
32 כללי 3 גיל 31 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2015
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2015
15 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 50

10K

מאי 2015

38:27

תוצאת השנה
70 כללי 3 גיל 69 בגברים

10K

מרץ 2015
12 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2015
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

10K

נובמבר 2014

37:19

שיא אישי
12 כללי 1 גיל 12 בגברים

10K

נובמבר 2014
21 כללי 1 גיל 21 בגברים גיל 49

10K

אוקטובר 2014
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 49

10K

אוקטובר 2014
6 כללי 5 גיל

10K

אוקטובר 2014
10 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 49

10K

מאי 2014
98 כללי 8 גיל 94 בגברים

10K

אפריל 2014
30 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 49

10K

ינואר 2014
21 כללי 21 בגברים

10K

ינואר 2014
73 כללי 71 בגברים

10K

אוקטובר 2013

40:33

תוצאת השנה
65 כללי גיל 48

10K

דצמבר 2012

38:33

תוצאת השנה
23 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2012

10K

אוקטובר 2012
134 כללי גיל 47

10K

מאי 2012
3 כללי גיל 47

10K

נובמבר 2011
73 כללי גיל 46

10K

מאי 2011

38:08

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל גיל 46

10K

מאי 2011
11 כללי 2 גיל גיל 46


10K

אפריל 2011


10K

דצמבר 2010

39:07

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2010
28 כללי 2 גיל


10K

נובמבר 2010
66 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2010
11 כללי 2 גיל גיל 44

10K

ספטמבר 2010
29 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2010
129 כללי גיל 45

10K

דצמבר 2009

10K

נובמבר 2009

10K

נובמבר 2009
50 כללי גיל 44

10K

אוקטובר 2009
87 כללי

10K

ספטמבר 2009
16 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2009
41 כללי 3 גיל

10K

מאי 2009
10 כללי 4 גיל


10K

מאי 2009


10K

מאי 2009
5 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2009
9 כללי 3 גיל

10K

אפריל 200910K

מרץ 2009

38:43

תוצאת השנה

10K

מרץ 2009
20 כללי 3 גיל


10K

פברואר 2009
34 כללי 7 גיל

10K

ינואר 2009

10K

דצמבר 2008
21 כללי 5 גיל


10K

נובמבר 2008
9 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2008

39:48

תוצאת השנה
55 כללי גיל 43

10K

אוקטובר 2008
12 כללי גיל 43

10K

ספטמבר 2008
55 כללי 7 גיל


10K

מאי 2008
48 כללי


10K

מאי 2008

10K

אפריל 2008


10K

אפריל 2008
57 כללי גיל 43


10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
151 כללי גיל 4310K

ינואר 2008

15K

15K

פברואר 2019

58:58

שיא אישי
45 כללי 3 גיל 41 בגברים גיל 54

15K

פברואר 2018

1:00:23

תוצאת השנה
72 כללי 4 גיל 67 בגברים גיל 53

15K

מרץ 2017

59:17

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 52

15K

פברואר 2017
58 כללי 1 גיל 54 בגברים גיל 52

15K

נובמבר 2015

1:00:33

תוצאת השנה
108 כללי 5 גיל 104 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2014

59:22

תוצאת השנה
92 כללי 5 גיל 87 בגברים גיל 49

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019
110 כללי 7 גיל 105 בגברים גיל 54

21.1K

ינואר 2019

1:24:22

תוצאת השנה
45 כללי 2 גיל 44 בגברים גיל 54

21.1K

מאי 2018

1:26:16

תוצאת השנה
94 כללי 1 גיל 87 בגברים גיל 53

21.1K

פברואר 2018
184 כללי 11 גיל 173 בגברים גיל 53

21.1K

ינואר 2018
50 כללי 1 גיל 49 בגברים גיל 53

21.1K

מרץ 2017

1:24:22

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 52

21.1K

דצמבר 2015
155 כללי 10 גיל 146 בגברים גיל 50

21.1K

פברואר 2015

1:23:59

תוצאת השנה
44 כללי 2 גיל 43 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2014

1:23:27

שיא אישי
58 כללי 2 גיל 55 בגברים

21.1K

מרץ 2014
134 כללי 10 גיל 126 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2014
64 כללי 4 גיל 60 בגברים גיל 49

21.1K

דצמבר 2013
103 כללי 100 בגברים גיל 48

21.1K

יולי 2013
56 כללי גיל 48

21.1K

מרץ 2013
77 כללי 73 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2013

1:26:08

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2012

1:25:07

תוצאת השנה

21.1K

ספטמבר 2012
13 כללי 5 גיל גיל 4721.1K

אפריל 2011

1:25:33

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2011

21.1K

דצמבר 2009

1:27:45

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2016

3:09:54

תוצאת השנה
152 כללי 13 גיל 144 בגברים גיל 51

42.2K

אוקטובר 2015
498 כללי 24 גיל 481 בגברים


42.2K

ינואר 2015

2:56:54

שיא אישי
83 כללי 3 גיל 81 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2014

2:59:25

תוצאת השנה
82 כללי 78 בגברים גיל 49

42.2K

נובמבר 2013

2:58:44

תוצאת השנה
311 כללי 300 בגברים

42.2K

מאי 2013
176 כללי 20 גיל 160 בגברים

42.2K

ינואר 2013
111 כללי 96 בגברים גיל 48

42.2K

מרץ 2012
33 כללי גיל 47

42.2K

ינואר 2012

2:57:45

תוצאת השנה
76 כללי גיל 47

42.2K

ינואר 2011

3:04:48

תוצאת השנה
102 כללי 12 גיל גיל 45

תוצאות נוספות

לפני 20 ימים
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 54

נובמבר 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 53

אוקטובר 2018
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 53

אוקטובר 2018
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 53

אוקטובר 2017
16 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 52

10k
דצמבר 2016
23 כללי 2 גיל 22 בגברים

נובמבר 2016
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 51

אוגוסט 2015
11 כללי 2 גיל 11 בגברים

מאי 2015
12 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 50

25 כללי 9 גיל 24 בגברים גיל 49

12 כללי 4 גיל 46 בגברים

נובמבר 2011
5 כללי 1 גיל גיל 46

נובמבר 2011
4 כללי 1 גיל גיל 46

נובמבר 2011
58 כללי גיל 46


אוקטובר 2010

נובמבר 2009
83 כללי גיל 44

אוקטובר 2009
17 כללי 4 גיל

מרץ 2009
61 כללי גיל 44


אוקטובר 2008

ספטמבר 2008
109 כללי גיל 43

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבי חנינה