אבי דה פילוסוף

תוצאות אחרונות

אבי דה פילוסוף

10K

יוני 2016

1:51:02

תוצאת השנה
730 כללי 147 גיל 452 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2016

5:39:24

תוצאת השנה
1,981 כללי 427 גיל 1,694 בגברים גיל 42

5K

נובמבר 2013

40:15

תוצאת השנה

5K

5K

נובמבר 2013

40:15

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2013
201 כללי 20 גיל 141 בגברים גיל 39

5K

אוקטובר 2012
5 כללי 3 גיל

5K

פברואר 2012
9 כללי 2 גיל

5K

פברואר 2012

17:35

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2011
4 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2011

16:51

שיא אישי
2 כללי 2 גיל גיל 37

5K

אוקטובר 2011
2 כללי 1 גיל גיל 37
5K

דצמבר 2010
15 כללי 9 גיל

5K

נובמבר 2010
20 כללי גיל 36

5K

נובמבר 2010

19:31

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2010
35 כללי 11 גיל

5K

יולי 20105K

אוקטובר 2009

5K

יוני 20095K

מרץ 2009

18:15

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2008

18:12

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2008

5K

אוקטובר 2008
7 כללי גיל 34

5K

יוני 2008

5K

ספטמבר 2007
8 כללי 4 גיל

5K

ספטמבר 2007

5K

מאי 2007
5 כללי 3 גיל

5K

אפריל 2007

18:10

תוצאת השנה
5 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2006

20:08

תוצאת השנה
27 כללי גיל 32


5K

אוגוסט 2005

18:37

תוצאת השנה
21 כללי 12 גיל גיל 31

5K

נובמבר 2004

48:23

תוצאת השנה
182 כללי 17 גיל

10K

10K

יוני 2016

1:51:02

תוצאת השנה
730 כללי 147 גיל 452 בגברים גיל 42

10K

מאי 2013

1:27:52

תוצאת השנה
219 כללי 47 גיל

10K

ספטמבר 2012
2 כללי 1 גיל גיל 38

10K

מרץ 2012

37:06

שיא אישי


10K

מאי 2011

37:35

תוצאת השנה
45 כללי 19 גיל גיל 3710K

ינואר 2011
16 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
34 כללי 6 גיל


10K

פברואר 2010

39:38

תוצאת השנה

10K

פברואר 2010
47 כללי 10 גיל

10K

דצמבר 2009
15 כללי גיל 35

10K

אפריל 2009

38:01

תוצאת השנה
31 כללי 30 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2009
14 כללי 9 גיל


10K

ינואר 2008

39:27

תוצאת השנה
15 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2007

38:46

תוצאת השנה


10K

מרץ 2006
31 כללי 18 גיל

10K

מרץ 2006
53 כללי 37 גיל

10K

פברואר 2006

38:08

תוצאת השנה
17 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2005

38:23

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
47 כללי 26 גיל

10K

ינואר 2005
16 כללי 8 גיל

10K

אוקטובר 2004
69 כללי 41 גיל

10K

אפריל 2004
54 כללי 16 גיל

10K

מרץ 2004
431 כללי 144 גיל

10K

פברואר 2004

38:47

תוצאת השנה
36 כללי 22 גיל

10K

אפריל 2003

39:14

תוצאת השנה
47 כללי 12 גיל

10K

פברואר 2003
60 כללי 21 גיל

10K

מרץ 2002

39:52

תוצאת השנה
55 כללי 16 גיל

10K

מרץ 2002
60 כללי 35 גיל

10K

מרץ 2000

37:54

תוצאת השנה

10K

מרץ 1999

38:19

תוצאת השנה

10K

פברואר 1999
55 כללי 29 גיל גיל 25

10K

אפריל 1998

39:59

תוצאת השנה
90 כללי 45 גיל

10K

נובמבר 1997
75 כללי 40 גיל

10K

אפריל 1997

38:16

תוצאת השנה


10K

אפריל 1995

41:06

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2009

1:04:49

שיא אישי
162 כללי גיל 35

15K

נובמבר 2007

1:07:31

תוצאת השנה
237 כללי גיל 33

15K

נובמבר 2002

1:27:12

תוצאת השנה
316 כללי 316 בגברים גיל 28

חצי מרתון

21.1K

אוגוסט 2012

1:24:24

שיא אישי
13 כללי 13 גיל גיל 38

21.1K

מרץ 2012
40 כללי גיל 38

21.1K

דצמבר 2011

1:25:17

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2009

1:31:47

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:27:23

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:34:57

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

2:02:24

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2016

5:39:24

תוצאת השנה
1,981 כללי 427 גיל 1,694 בגברים גיל 42

42.2K

אפריל 2011

3:19:46

שיא אישי

42.2K

ינואר 2010

3:34:43

תוצאת השנה
281 כללי גיל 36

42.2K

ינואר 2009

3:21:44

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:29:12

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

3:31:23

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

3:36:37

תוצאת השנה
177 כללי 102 גיל

תוצאות נוספותדצמבר 2011

אפריל 2011
1 כללי 1 גיל


נובמבר 2010
36 כללי 34 גיל


אוקטובר 2008
64 כללי גיל 34
אוקטובר 2005
4 כללי 1 גיליוני 2005
2 כללי 2 גיל


מאי 2004
27 כללי 10 גיל

ינואר 2004
72 כללי 71 גיל

נובמבר 2003
33 כללי 12 גיל

נובמבר 2002
25 כללי 14 גיל

מאי 1998
41 כללי 21 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבי דה פילוסוף