אבי דהן

תוצאות אחרונות

אבי דהן

21.1K

היום

1:15:11

שיא אישי
38 כללי 4 גיל 38 בגברים

10K

היום
1,391 כללי 20 גיל 1,266 בגברים

10K

לפני 7 ימים
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 45

5K

5K

נובמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

5K

ספטמבר 2018

16:44

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

אפריל 2018
864 כללי 574 בגברים

5K

אוקטובר 2017

16:46

תוצאת השנה
24 כללי 17 גיל 22 בגברים

5K

מאי 2016
233 כללי 197 גיל 197 בגברים גיל 51

5K

פברואר 2016

18:37

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 42

5K

אפריל 2015

34:22

תוצאת השנה
119 כללי 83 גיל 83 בגברים גיל 48

5K

פברואר 2014

30:21

תוצאת השנה
78 כללי 22 גיל 26 בגברים

5K

יוני 2007

17:44

תוצאת השנה

10K

10K

היום
1,391 כללי 20 גיל 1,266 בגברים

10K

לפני 7 ימים
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 45

10K

לפני 21 ימים
123 כללי 27 גיל 107 בגברים

10K

ינואר 2019

34:19

שיא אישי
17 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2018

34:36

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2018
1,359 כללי 91 גיל 1,252 בגברים גיל 59

10K

נובמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2018
16 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2018
188 כללי 7 גיל 179 בגברים גיל 59

10K

מרץ 2018
21 כללי 4 גיל 20 בגברים

10K

פברואר 2018
764 כללי 24 גיל 708 בגברים גיל 59

10K

פברואר 2018
307 כללי 11 גיל 259 בגברים

10K

נובמבר 2017

34:22

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

10K

אוקטובר 2017
1,291 כללי 77 גיל 1,206 בגברים גיל 58

10K

אוקטובר 2017
13,497 כללי 4,845 גיל 9,496 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2017
310 כללי 10 גיל 192 בגברים

10K

מרץ 2017
173 כללי 4 גיל 159 בגברים גיל 58

10K

פברואר 2017
870 כללי 20 גיל 822 בגברים גיל 58

10K

ינואר 2017
156 כללי 149 גיל 147 בגברים

10K

ינואר 2017
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 43

10K

דצמבר 2016

35:08

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2016
1,227 כללי 70 גיל 1,150 בגברים גיל 57

10K

נובמבר 2016
13,198 כללי 2,906 גיל 9,372 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2016
61 כללי 10 גיל 60 בגברים

10K

אוקטובר 2016
11 כללי 8 גיל 11 בגברים

10K

ספטמבר 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 42

10K

אוגוסט 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

10K

מרץ 2016
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2016
39 כללי 4 גיל 37 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2016
650 כללי 15 גיל 610 בגברים גיל 57

10K

פברואר 2016
9,046 כללי 683 גיל 6,051 בגברים גיל 49

10K

דצמבר 2015

36:09

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

אוקטובר 2015
929 כללי 46 גיל 864 בגברים גיל 56

10K

מאי 2015
222 כללי 12 גיל 207 בגברים

10K

מרץ 2015
17 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2015
866 כללי 15 גיל 827 בגברים גיל 56

10K

מאי 2014

37:26

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

מאי 2014
469 כללי 10 גיל 405 בגברים

10K

פברואר 2014
1,157 כללי 20 גיל 1,106 בגברים גיל 55

10K

פברואר 2014
10,678 כללי 711 גיל 7,598 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2014
72 כללי 9 גיל 96 בגברים

10K

אוקטובר 2013
2,249 כללי 85 גיל 2,156 בגברים גיל 54

10K

מאי 2013
81 כללי גיל 54

10K

אפריל 2013

36:06

תוצאת השנה

10K

מרץ 2013
1,386 כללי 1,303 בגברים גיל 54

10K

מרץ 2013
11 כללי גיל 33


10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
349 כללי 137 גיל

10K

מרץ 2012
736 כללי גיל 53

10K

מרץ 2012

36:28

תוצאת השנה
7 כללי גיל 39

10K

מרץ 2012
374 כללי גיל 53

10K

נובמבר 2011

10K

יוני 2011

35:53

תוצאת השנה
6 כללי גיל 51

10K

אוקטובר 2010

50:17

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009
156 כללי 5 גיל

10K

מאי 2009
5 כללי גיל 35

10K

אפריל 2009

35:00

תוצאת השנה
6 כללי 6 בגברים גיל 32

10K

אפריל 2009
352 כללי 345 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2009
108 כללי 11 גיל

10K

ינואר 200910K

יוני 2008
3 כללי גיל 34

10K

מאי 2008

10K

ינואר 2008

34:57

תוצאת השנה

10K

ינואר 2008

10K

נובמבר 2007

35:22

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2007

10K

ספטמבר 2007
3 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2007

10K

נובמבר 2006

36:56

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
31 כללי 22 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
39 כללי גיל 32

10K

נובמבר 2005

10K

מרץ 2005

35:46

תוצאת השנה
17 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2004

36:09

תוצאת השנה
19 כללי 16 גיל

10K

אוקטובר 2002

51:54

תוצאת השנה
255 כללי 36 גיל

15K

15K

אוקטובר 2018

54:24

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2017
1,615 כללי 159 גיל 1,368 בגברים גיל 50

15K

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 42

15K

פברואר 2017

53:05

שיא אישי
19 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2016

54:24

תוצאת השנה
31 כללי 4 גיל 30 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2016
2,880 כללי 71 גיל 2,114 בגברים גיל 62

15K

נובמבר 2004

59:09

תוצאת השנה
34 כללי 13 גיל

חצי מרתון

21.1K

היום

1:15:11

שיא אישי
38 כללי 4 גיל 38 בגברים

21.1K

לפני 14 ימים
46 כללי 7 גיל 39 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
220 כללי 45 גיל 196 בגברים גיל 49

21.1K

מרץ 2018

1:22:39

תוצאת השנה
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 44

21.1K

מרץ 2018
1,773 כללי 237 גיל 1,579 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2018
4,661 כללי 1,802 גיל 3,913 בגברים גיל 38

21.1K

נובמבר 2017
212 כללי 39 גיל 181 בגברים גיל 48

21.1K

ספטמבר 2017
238 כללי 74 גיל 212 בגברים

21.1K

אפריל 2017
215 כללי 20 גיל 201 בגברים

21.1K

פברואר 2017

1:16:31

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 43

21.1K

נובמבר 2014

2:13:47

תוצאת השנה
261 כללי 226 גיל 226 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2013

1:56:53

תוצאת השנה
2,580 כללי 2,377 בגברים גיל 44

21.1K

אפריל 2011

1:59:23

תוצאת השנה
2,321 כללי גיל 42

21.1K

יולי 2009

1:23:47

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

פברואר 2017

4:36:12

תוצאת השנה
1,626 כללי 313 גיל 1,451 בגברים גיל 48

42.2K

ינואר 2016

4:51:47

תוצאת השנה
1,818 כללי 335 גיל 1,587 בגברים גיל 49

42.2K

מרץ 2012

4:25:11

שיא אישי
1,129 כללי גיל 43

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2018

7:49:30

שיא אישי
400 כללי 111 גיל 369 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2017

13:33:53

שיא אישי
2,474 כללי 390 גיל 1,874 בגברים

תוצאות נוספות

ינואר 2019
75 כללי 10 גיל 71 בגברים גיל 39

נובמבר 2018
28 כללי 7 גיל 27 בגברים גיל 44

מאי 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

מאי 2018
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

274 כללי 76 גיל 247 בגברים גיל 49

נובמבר 2017
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 43

אוקטובר 2017
111 כללי 61 גיל 105 בגברים

אוקטובר 2017
23 כללי 11 גיל 21 בגברים גיל 48

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 43

יוני 2017
52 כללי 31 גיל 52 בגברים גיל 48

5km
מאי 2017
577 כללי 385 גיל 385 בגברים

אוקטובר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 42

ספטמבר 2016
62 כללי 57 גיל 57 בגברים גיל 47

מאי 2014
965 כללי 144 גיל 843 בגברים גיל 47

מאי 2014
73 כללי 13 גיל 64 בגברים גיל 45
מרץ 2009
14 כללי גיל 35

ספטמבר 2008
15 כללי גיל 32אוקטובר 2007
15 כללי גיל 33

נובמבר 2006
23 כללי גיל 32אפריל 2006
19 כללי 18 גיל

אפריל 2006
1 כללי 1 גיל


נובמבר 2005
16 כללי 13 גיל

ספטמבר 2005
20 כללי 11 גילינואר 2005
17 כללי 11 גיל

אפריל 2004
13 כללי 13 גיל

ינואר 2004
24 כללי 23 גיל
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבי דהן