אביעד סער

תוצאות אחרונות

אביעד סער

42.2K

ספטמבר 2018

3:17:21

תוצאת השנה
4,214 כללי

21.1K

פברואר 2017

1:31:13

תוצאת השנה
197 כללי 27 גיל 191 בגברים גיל 48

23 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 47

5K

5K

נובמבר 2005

20:02

שיא אישי

10K

10K

דצמבר 2012

37:48

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל


10K

יולי 2012
6 כללי גיל 43

10K

דצמבר 2010

41:13

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009
40 כללי 10 גיל

10K

מאי 2009

39:56

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2008

39:54

תוצאת השנה
59 כללי גיל 39

10K

אוגוסט 2008

10K

אוקטובר 2007
108 כללי גיל 38

10K

מאי 2007
8 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2007

36:55

שיא אישי
17 כללי 6 גיל


10K

מאי 2006
23 כללי 10 גיל

10K

מאי 2006

10K

מאי 2006

38:29

תוצאת השנה
25 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2006
64 כללי גיל 37

10K

מרץ 2006
47 כללי 33 גיל


10K

מאי 2005
22 כללי גיל 36

10K

מרץ 2005
344 כללי 243 גיל

10K

מרץ 2005

38:41

תוצאת השנה
39 כללי 20 גיל

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2017

1:31:13

תוצאת השנה
197 כללי 27 גיל 191 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2016

1:27:40

תוצאת השנה
73 כללי 10 גיל 68 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2015

1:31:50

תוצאת השנה
160 כללי 18 גיל 154 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2013

1:33:35

תוצאת השנה
226 כללי 220 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2012

1:24:02

שיא אישי

21.1K

מרץ 2012
770 כללי גיל 43

21.1K

דצמבר 2011

1:26:44

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2011

21.1K

דצמבר 2009

1:28:25

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:25:36

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:25:52

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:24:43

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
18 כללי 11 גיל

21.1K

דצמבר 2005

1:25:42

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005
41 כללי 26 גיל21.1K

פברואר 2005
41 כללי 24 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:28:47

תוצאת השנה
90 כללי 65 גיל

מרתון

42.2K

ספטמבר 2018

3:17:21

תוצאת השנה
4,214 כללי

42.2K

אפריל 2016

3:03:03

תוצאת השנה
712 כללי 86 גיל 671 בגברים

42.2K

ספטמבר 2012

2:55:44

שיא אישי
827 כללי 171 גיל גיל 43

42.2K

ספטמבר 2008

3:00:00

תוצאת השנה
1,443 כללי 311 גיל גיל 39

חצי איש ברזל

70.3

מאי 2014

5:39:52

שיא אישי
154 כללי 31 גיל 146 בגברים גיל 45

70.3

מאי 2010

5:40:15

תוצאת השנה

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2015

12:42:23

תוצאת השנה
1,209 כללי 206 גיל

איש ברזל

יוני 2013

12:31:43

שיא אישי
1,819 כללי 404 גיל

איש ברזל

יולי 2011

12:57:07

תוצאת השנה

איש ברזל

יולי 2010

12:54:18

תוצאת השנה
1,630 כללי 367 גיל גיל 41

תוצאות נוספות

23 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 47

46 כללי 42 גיל 42 בגברים גיל 46

דצמבר 2014
22 כללי 20 גיל 20 בגברים

נובמבר 2013
9 כללי 9 בגברים גיל 44

מאי 2013
104 כללי גיל 44


אוקטובר 2011
30 כללי גיל 42


אפריל 2011
14 כללי גיל 42

אוקטובר 2007
79 כללי גיל 38

יוני 2007
19 כללי גיל 38


אוקטובר 2006
113 כללי גיל 37

יוני 2006
49 כללי גיל 37

דצמבר 2005
112 כללי גיל 36


ספטמבר 2005
33 כללי 16 גיל

ספטמבר 2005
32 כללי גיל 36


יולי 2005
61 כללי גיל 36

דצמבר 2004
126 כללי גיל 35


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אביעד סער