אביחי גודמן

תוצאות אחרונות

אביחי גודמן
נובמבר 2015
56 כללי 54 גיל 54 בגברים

10K

אוקטובר 2013

35:01

תוצאת השנה
13 כללי גיל 33


5K

5K

מאי 2013

15:43

תוצאת השנה

5K

מאי 2012

14:58

תוצאת השנה

5K

יולי 2010

14:43

שיא אישי


5K

דצמבר 2008

15:59

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2008
3 כללי גיל 28

10K

10K

אוקטובר 2013

35:01

תוצאת השנה
13 כללי גיל 33


10K

פברואר 2013
54 כללי 52 גיל


10K

מאי 2012

31:54

תוצאת השנה


10K

מרץ 2012
6 כללי 6 בגברים גיל 3210K

ינואר 2012
15 כללי גיל 32

10K

נובמבר 2010

32:12

תוצאת השנה
5 כללי גיל 30

10K

פברואר 2010
47 כללי 18 גיל

10K

ינואר 2010
4 כללי גיל 30

10K

ינואר 2009

31:43

שיא אישי

10K

מרץ 2008

33:05

תוצאת השנה


10K

נובמבר 2007

33:04

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2007
22 כללי גיל 27


10K

נובמבר 2006

33:17

תוצאת השנה


10K

מאי 2005
6 כללי גיל 25

10K

מרץ 2005

35:48

תוצאת השנה
10 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2005
18 כללי 13 גיל

10K

נובמבר 2004

36:38

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2004
15 כללי 10 גיל

10K

אפריל 2004
52 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2004
60 כללי 46 גיל

10K

פברואר 2002

36:49

תוצאת השנה
16 כללי 11 גיל

10K

פברואר 2002
41 כללי גיל 20

10K

מרץ 2001

35:39

תוצאת השנה
13 כללי גיל 21

10K

מרץ 2001
7 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2001
14 כללי 8 גיל

10K

פברואר 1990

36:47

תוצאת השנה

15K

15K

אוקטובר 2011

52:19

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2010

48:37

שיא אישי
2 כללי גיל 30

15K

נובמבר 2009

51:37

תוצאת השנה
12 כללי גיל 29

חצי מרתון

21.1K

ספטמבר 2013

1:18:01

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2012

1:12:12

שיא אישי


21.1K

דצמבר 2005

1:15:40

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:18:21

תוצאת השנה
13 כללי 12 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2011

2:36:13

שיא אישי
31 כללי 31 גיל גיל 30

תוצאות נוספות

נובמבר 2015
56 כללי 54 גיל 54 בגברים


אפריל 2013
1 כללי 1 גיל גיל 33


ספטמבר 2012
1 כללי גיל 31
אוקטובר 2010


דצמבר 2009
2 כללי 2 גיל
ינואר 2002
99 כללי 34 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אביחי גודמן