אבידב ליברמן

תוצאות אחרונות

אבידב ליברמן
30k
לפני 6 ימים
37 כללי 35 בגברים

50K
לפני 21 ימים
11 כללי 5 גיל 11 מגדר

42.2K

מרץ 2019
46 כללי 1 גיל 43 בגברים גיל 60

5K

5K

פברואר 2019

20:32

תוצאת השנה
28 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
17 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 59

5K

מאי 2018

20:18

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 59

5K

פברואר 2016

20:44

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

אוקטובר 2015

19:39

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

5K

דצמבר 2014

19:58

תוצאת השנה
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

5K

נובמבר 2014
8 כללי 2 גיל 7 בגברים

5K

נובמבר 2013
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

5K

נובמבר 2013

20:29

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2013
23 כללי 1 גיל 23 בגברים

5K

נובמבר 2012
7 כללי 1 גיל

5K

יוני 2012

19:37

תוצאת השנה

5K

מאי 2012
7 כללי גיל 53

5K

פברואר 2012
12 כללי 2 גיל

5K

ספטמבר 2011
22 כללי גיל 52

5K

אפריל 2011

19:53

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2010
13 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2010
25 כללי 2 גיל

5K

יולי 2010

5K

יוני 2010

19:10

תוצאת השנה

5K

ינואר 2010
11 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2009
12 כללי 4 גיל

5K

אוקטובר 2009

5K

יוני 2009

18:47

תוצאת השנה

5K

מאי 2009
14 כללי 1 גיל

5K

מאי 2009
9 כללי 1 גיל


5K

מרץ 2009
4 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2008
35 כללי גיל 49

5K

אוגוסט 2008

5K

יוני 2008


5K

אפריל 2008

18:14

שיא אישי

5K

אפריל 2008
7 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2007
29 כללי גיל 48

5K

נובמבר 2007
9 כללי 3 גיל

5K

אוקטובר 2007
6 כללי 3 גיל

5K

ספטמבר 2007

5K

יוני 2007

18:29

תוצאת השנה

5K

מאי 2007
2 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2006

18:35

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל גיל 47

5K

מאי 2006
8 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2005

18:19

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל גיל 46

5K

נובמבר 2004
23 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2004

18:26

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל

5K

אוגוסט 2003

19:45

תוצאת השנה
15 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2002

20:38

תוצאת השנה
27 כללי 27 בגברים גיל 43

10K

10K

דצמבר 2018
39 כללי 3 גיל 38 בגברים גיל 59

10K

אוקטובר 2018
13 כללי 2 גיל 13 בגברים

10K

מרץ 2018
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 59

10K

פברואר 2018

41:22

תוצאת השנה
85 כללי 4 גיל 83 בגברים

10K

פברואר 2018
27 כללי 3 גיל 26 בגברים

10K

דצמבר 2017
54 כללי 1 גיל 53 בגברים

10K

מאי 2017
33 כללי 2 גיל 31 בגברים

10K

מרץ 2017
23 כללי 3 גיל 20 בגברים

10K

מרץ 2017

39:12

תוצאת השנה
45 כללי 2 גיל 43 בגברים

10K

מרץ 2017
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

10K

פברואר 2017
293 כללי 24 גיל 245 בגברים

10K

דצמבר 2016
62 כללי 4 גיל 59 בגברים

10K

דצמבר 2016
14 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

אוקטובר 2016
8 כללי 1 גיל 6 בגברים

10K

ספטמבר 2016
42 כללי 1 גיל 34 בגברים גיל 57

10K

אפריל 2016
15 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 57

10K

אפריל 2016
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

10K

מרץ 2016

39:08

תוצאת השנה
46 כללי 3 גיל 46 בגברים

10K

ינואר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

דצמבר 2015
56 כללי 2 גיל 53 בגברים

10K

נובמבר 2015
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 56

10K

מרץ 2015

40:07

תוצאת השנה
31 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2015
31 כללי 3 גיל 29 בגברים

10K

פברואר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

דצמבר 2014
76 כללי 2 גיל 71 בגברים

10K

דצמבר 2014
10 כללי 2 גיל 10 בגברים

10K

נובמבר 2014
87 כללי 1 גיל 83 בגברים גיל 55

10K

נובמבר 2014
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

10K

נובמבר 2014
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

10K

ספטמבר 2014
33 כללי 3 גיל 29 בגברים גיל 55

10K

מאי 2014
15 כללי 1 גיל 11 בגברים

10K

מאי 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

מאי 2014
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

10K

אפריל 2014
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

10K

אפריל 2014

39:57

תוצאת השנה
31 כללי 2 גיל 31 בגברים

10K

מרץ 2014
76 כללי 1 גיל 74 בגברים גיל 55

10K

מרץ 2014
12 כללי 12 בגברים גיל 55

10K

פברואר 2014
55 כללי 6 גיל 48 בגברים גיל 55

10K

דצמבר 2013
64 כללי 3 גיל 483 בגברים

10K

נובמבר 2013
34 כללי 1 גיל 31 בגברים

10K

נובמבר 2013
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

10K

נובמבר 2013
15 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 54

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
17 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 54

10K

ספטמבר 2013
10 כללי 3 גיל


10K

מאי 2013

39:36

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2013
27 כללי 3 גיל גיל 54

10K

אפריל 2013
9 כללי 2 גיל


10K

אפריל 2013
12 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
1 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2013
26 כללי גיל 54

10K

דצמבר 2012

39:42

תוצאת השנה
38 כללי 5 גיל


10K

דצמבר 2012

10K

נובמבר 2012
9 כללי 2 גיל


10K

אוקטובר 2012
13 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2012
16 כללי 1 גיל

10K

יוני 2012
8 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
9 כללי גיל 53

10K

מאי 2012
39 כללי גיל 53

10K

מאי 2012
95 כללי 6 גיל

10K

פברואר 2012
15 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2012
26 כללי 8 גיל גיל 53

10K

דצמבר 2011

10K

נובמבר 2011
91 כללי גיל 52

10K

אוקטובר 2011
20 כללי גיל 52

10K

אוקטובר 2011
12 כללי 1 גיל


10K

ספטמבר 2011
8 כללי 2 גיל

10K

מאי 2011
40 כללי

10K

מאי 2011
37 כללי 3 גיל גיל 52

10K

אפריל 2011

10K

אפריל 2011
17 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2011

39:40

תוצאת השנה
29 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2011

10K

ספטמבר 2010
19 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2010
19 כללי 2 גיל

10K

יוני 2010

38:58

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל

10K

מאי 2010
7 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010
30 כללי

10K

אפריל 2010

10K

מרץ 2010
75 כללי 2 גיל גיל 50
10K

פברואר 2010
18 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2010
35 כללי 6 גיל

10K

ינואר 2010
19 כללי 2 גיל

10K

דצמבר 2009

10K

דצמבר 2009
10 כללי גיל 50

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009

39:01

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל

10K

ספטמבר 2009
30 כללי 2 גיל

10K

מאי 2009
6 כללי 2 גיל


10K

מאי 2009

10K

מאי 2009
19 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2009

10K

מרץ 2009
10 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2009
58 כללי 6 גיל

10K

דצמבר 2008
15 כללי 3 גיל


10K

נובמבר 2008
10 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2008
62 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2008
65 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2008

10K

ספטמבר 2008
19 כללי 2 גיל


10K

מאי 2008
18 כללי


10K

מאי 2008

38:04

תוצאת השנה

10K

אפריל 2008

10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
56 כללי גיל 49


10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
74 כללי גיל 48

10K

אוקטובר 2007

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
5 כללי 1 גיל

10K

מאי 2007
12 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2007
31 כללי 4 גיל


10K

אפריל 2007
14 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007

37:04

תוצאת השנה
19 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007
28 כללי גיל 48


10K

מרץ 2007


10K

פברואר 2007
13 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2007
17 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2006
8 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006

10K

מאי 2006
13 כללי 2 גיל

10K

מאי 2006

37:16

תוצאת השנה
16 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2006
15 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
54 כללי גיל 47

10K

מרץ 2006
18 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2006
22 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2005
15 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

נובמבר 2005
12 כללי 2 גיל גיל 46

10K

אוקטובר 2005
4 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2005

10K

אוקטובר 2005
2 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2005


10K

אפריל 2005


10K

מרץ 2005

37:40

תוצאת השנה
55 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2005
34 כללי 6 גיל

10K

ינואר 2005
12 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2004
34 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2004
26 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2004
9 כללי 3 גיל

10K

ספטמבר 2004
3 כללי 1 גיל


10K

אפריל 2004
21 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2004

37:17

תוצאת השנה
26 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2004
35 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2004
47 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
35 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004
30 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2003
58 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2003
46 כללי 5 גיל

10K

ינואר 2003

37:21

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2002

40:29

תוצאת השנה
63 כללי 6 גיל


10K

אפריל 2000

36:39

שיא אישי
46 כללי גיל 41


10K

פברואר 2000
16 כללי 2 גיל גיל 41

10K

פברואר 1999

36:54

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל

10K

פברואר 1999
21 כללי 3 גיל גיל 40

10K

פברואר 1998
47 כללי 24 גיל

10K

פברואר 1998

39:28

תוצאת השנה
54 כללי 32 גיל גיל 39

10K

מאי 1989

10K

ינואר 1989

37:49

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2014

1:03:46

תוצאת השנה
229 כללי 6 גיל 217 בגברים גיל 55

15K

נובמבר 2013

1:07:22

תוצאת השנה
329 כללי 306 בגברים גיל 54

15K

נובמבר 2010

1:01:04

תוצאת השנה
87 כללי גיל 51

15K

נובמבר 2009

1:01:47

תוצאת השנה
99 כללי גיל 50

15K

נובמבר 2005

58:52

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

יוני 2018

1:31:48

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 59

21.1K

נובמבר 2017
23 כללי 1 גיל 22 בגברים

21.1K

ספטמבר 2017

1:31:20

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

21.1K

דצמבר 2016

1:30:37

תוצאת השנה
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 57

21.1K

דצמבר 2015
167 כללי 6 גיל 158 בגברים גיל 56

21.1K

פברואר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

ינואר 2015

1:28:01

תוצאת השנה
9 כללי 3 גיל 9 בגברים

21.1K

דצמבר 2014

1:30:49

תוצאת השנה
209 כללי 6 גיל 196 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:28:38

תוצאת השנה
153 כללי 149 בגברים גיל 54

21.1K

מרץ 2013
129 כללי 124 בגברים גיל 54

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

ספטמבר 2012
15 כללי 7 גיל גיל 53

21.1K

אוגוסט 2012
71 כללי 69 גיל גיל 53

21.1K

פברואר 2012

1:28:12

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2011

21.1K

פברואר 2011

1:26:31

תוצאת השנה

21.1K

אוקטובר 2010

21.1K

מאי 2010
30 כללי גיל 51

21.1K

מרץ 2010

1:26:46

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010
45 כללי 5 גיל

21.1K

פברואר 2010
11 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:24:41

תוצאת השנה21.1K

נובמבר 2008
63 כללי 5 גיל גיל 49

21.1K

אפריל 2008

1:19:44

שיא אישי
2 כללי 2 גיל


21.1K

דצמבר 2007

1:23:33

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
44 כללי גיל 4821.1K

אפריל 2006

21.1K

מרץ 2006

1:22:26

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
13 כללי 1 גיל


21.1K

יולי 2005
33 כללי 3 גיל

21.1K

מרץ 2005

1:26:09

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2005
25 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2004

1:34:43

תוצאת השנה
105 כללי גיל 45

21.1K

מאי 2003

1:25:41

תוצאת השנה
6 כללי 3 גיל

21.1K

מאי 2003
22 כללי 4 גיל

21.1K

פברואר 2003
29 כללי 6 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2019
46 כללי 1 גיל 43 בגברים גיל 60

42.2K

פברואר 2019
142 כללי 1 גיל 132 בגברים גיל 60

42.2K

פברואר 2019
14 כללי 1 גיל 12 בגברים

42.2K

ינואר 2019

3:16:11

תוצאת השנה
140 כללי 2 גיל 131 בגברים גיל 60

42.2K

נובמבר 2018
32 כללי 3 גיל 29 בגברים גיל 59

42.2K

ספטמבר 2018
13 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 59

42.2K

מרץ 2018
39 כללי 2 גיל 32 בגברים גיל 59

42.2K

פברואר 2018
99 כללי 2 גיל 96 בגברים גיל 59

42.2K

ינואר 2018

3:13:07

תוצאת השנה
111 כללי 5 גיל 104 בגברים גיל 59

42.2K

נובמבר 2017
29 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 58

42.2K

אוקטובר 2017
12 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 58

42.2K

מרץ 2017
55 כללי 2 גיל גיל 58

42.2K

פברואר 2017
97 כללי 4 גיל 92 בגברים גיל 58

42.2K

ינואר 2017

3:10:35

תוצאת השנה
101 כללי 5 גיל 96 בגברים גיל 58

42.2K

פברואר 2016

3:08:26

תוצאת השנה
46 כללי 2 גיל 42 בגברים גיל 57

42.2K

ינואר 2016
158 כללי 4 גיל 150 בגברים גיל 57

42.2K

מרץ 2015
24 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 56

42.2K

פברואר 2015
51 כללי 4 גיל 50 בגברים גיל 56

42.2K

ינואר 2015

3:00:22

תוצאת השנה
110 כללי 2 גיל 108 בגברים גיל 56

42.2K

אוקטובר 2014

3:02:55

תוצאת השנה
815 כללי 6 גיל 767 בגברים

42.2K

מרץ 2014
39 כללי 2 גיל 32 בגברים גיל 55

42.2K

פברואר 2014
48 כללי 2 גיל 45 בגברים גיל 55

42.2K

ינואר 2014
105 כללי 100 בגברים גיל 55


42.2K

ינואר 2013

3:03:35

תוצאת השנה
135 כללי 120 בגברים גיל 54

42.2K

מרץ 2012
65 כללי גיל 53

42.2K

מרץ 2012
38 כללי 32 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2012

2:58:57

תוצאת השנה
85 כללי גיל 53

42.2K

נובמבר 2011

2:58:49

תוצאת השנה
275 כללי 11 גיל 262 בגברים

42.2K

אפריל 2011


42.2K

ינואר 2011
81 כללי 5 גיל גיל 51

42.2K

ינואר 2010

2:59:54

תוצאת השנה
55 כללי גיל 51

42.2K

אפריל 2009
12 כללי 12 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2009

2:58:30

תוצאת השנה

42.2K

אוקטובר 2008
213 כללי 20 גיל

42.2K

ינואר 2008

2:56:10

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

2:57:43

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2005

2:50:53

שיא אישי
478 כללי 39 גיל גיל 46

42.2K

ינואר 2005
37 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:56:25

תוצאת השנה
22 כללי 1 גיל

42.2K

אפריל 2003

2:56:11

תוצאת השנה
427 כללי 103 גיל 406 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2003
51 כללי 6 גיל

42.2K

ינואר 2000

2:53:46

תוצאת השנה
29 כללי 2 גיל 26 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 1998

3:16:36

תוצאת השנה
62 כללי 32 גיל 56 בגברים גיל 39

42.2K

דצמבר 1987

3:07:15

תוצאת השנה
72 כללי 68 בגברים גיל 28

42.2K

דצמבר 1986

3:19:49

תוצאת השנה
126 כללי 123 בגברים

תוצאות נוספות

30k
לפני 6 ימים
37 כללי 35 בגברים

50K
לפני 21 ימים
11 כללי 5 גיל 11 מגדר

35k
דצמבר 2018
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 59

דצמבר 2018
10 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 59

50k
אוקטובר 2018
5 כללי 4 גיל 4 בגברים

מאי 2018
18 כללי 2 גיל 15 בגברים

מאי 2018
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 59

30k
אפריל 2018
30 כללי 28 גיל 28 בגברים

דצמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 58

נובמבר 2017
26 כללי 1 גיל 26 בגברים גיל 58

אוקטובר 2017
19 כללי 10 גיל 19 בגברים

30k
אפריל 2017
7 כללי 7 גיל 7 בגברים

אפריל 2017
2 כללי 2 בגברים גיל 57

נובמבר 2016
29 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 57

נובמבר 2016
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 57

נובמבר 2016
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 57

42k
אוקטובר 2016
14 כללי 2 גיל 14 בגברים

יולי 2016
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

18k
יולי 2016
12 כללי 1 גיל 12 בגברים

מאי 2016
1,130 כללי 1,077 בגברים

5 כללי 1 גיל 5 בגברים

מרץ 2016
25 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 57

פברואר 2016
13 כללי 3 גיל 13 בגברים

נובמבר 2015
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 56

ספטמבר 2015
12 כללי 1 גיל 5 בגברים

אוגוסט 2015
14 כללי 3 גיל 14 בגברים

מאי 2015
1,415 כללי 100 גיל 1,331 בגברים

מאי 2015
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 56

אפריל 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 56

66 כללי 2 גיל 66 בגברים

דצמבר 2014
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 55

מאי 2014
10 כללי 10 בגברים גיל 55

אפריל 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 55

אפריל 2014
15 כללי 14 בגברים גיל 55

אפריל 2014
26 כללי 1 גיל 24 בגברים גיל 55


דצמבר 2013
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 54

נובמבר 2013
20 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 54

נובמבר 2013
69 כללי 5 גיל 60 בגברים

נובמבר 2013
6 כללי 1 גיל 6 בגברים


מאי 2013
11 כללי 3 גיל גיל 5410 כללי 7 בגברים גיל 54


אוקטובר 2012
15 כללי גיל 53


ספטמבר 2012

נובמבר 2011
26 כללי 2 גיל גיל 52

נובמבר 2011
9 כללי 2 גיל גיל 52

נובמבר 2011
9 כללי 3 גיל גיל 52
אוקטובר 2010נובמבר 2009
69 כללי גיל 50

אוקטובר 2009
12 כללי 1 גיל

מאי 2009
4 כללי 1 גיל


מרץ 2009
60 כללי גיל 50אוקטובר 2008
17 כללי גיל 49

ספטמבר 2008
49 כללי גיל 49
אוקטובר 2007
51 כללי גיל 48

מאי 2007
5 כללי 1 גיל

אפריל 2007
23 כללי 1 גיל


אפריל 2006
20 כללי 1 גיל

יוני 2005
12 כללי 1 גילמאי 2005
4 כללי גיל 46

אפריל 2005
23 כללי 1 גיל

נובמבר 2004
8 כללי 1 גילפברואר 2004
11 כללי 2 גיל

נובמבר 2003
12 כללי 1 גיל


אוקטובר 2003
24 כללי 3 גיל

אוקטובר 2003
7 כללי 3 גיל

ספטמבר 2003
4 כללי 4 גילמאי 1999
33 כללי 2 גיל גיל 47

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אבידב ליברמן