אביב רייק

תוצאות אחרונות

אביב רייק
מרץ 2019
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 12

מרץ 2019
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

5K

דצמבר 2018
97 כללי 67 גיל 81 בגברים גיל 12

2K

2K

נובמבר 2017

8:48

שיא אישי
44 כללי 12 גיל 40 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2017
23 כללי 4 גיל 15 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2014

11:08

תוצאת השנה
204 כללי 36 גיל 149 בגברים גיל 7

2K

מאי 2014
84 כללי 52 בגברים גיל 7

5K

5K

דצמבר 2018
97 כללי 67 גיל 81 בגברים גיל 12

5K

דצמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

5K

נובמבר 2018

22:56

שיא אישי
22 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 45

5K

יוני 2017

28:30

תוצאת השנה
88 כללי 27 גיל 65 בגברים גיל 10

10K

10K

נובמבר 2018

46:47

שיא אישי
728 כללי 58 גיל 679 בגברים גיל 18

תוצאות נוספות

מרץ 2019
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 12

מרץ 2019
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

נובמבר 2018
13 כללי 8 גיל 13 בגברים גיל 11

אוקטובר 2018
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 11

ספטמבר 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 11

יוני 2018

13 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 11

אפריל 2018
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 11

אפריל 2018
10 כללי 5 גיל 10 בגברים

מרץ 2018
8 כללי 8 בגברים גיל 11

דצמבר 2017
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 10

אוקטובר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 10

מאי 2017
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 10

אפריל 2017
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 10

אפריל 2017
23 כללי 8 גיל 20 בגברים גיל 10

23 כללי 1 גיל 14 בגברים

מאי 2016
13 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אביב רייק