מרוצי האוניברסיטה העברית 2008 תחרותי 3 ק"מ

דצמבר 2008