מרוץ כוכב יאיר-צור יגאל 2009 2 קילומטר ילדים

אוקטובר 2009