חצי מרתון ירושלים ה-14 2006 תחרותי 10 ק"מ

אפריל 2006