מרוץ המדרגות של עזריאלי 2007 קבוצות גיל - MTO18

נובמבר 2007

גברים