מרוץ המדרגות של עזריאלי 2007 קבוצות גיל

נובמבר 2007