מרוץ המדרגות ,עזריאלי 2005 זינוק 4 ק.גיל

אוקטובר 2005