מרוץ אבן יהודה ה-9 2017 2 ק"מ ריצה תחרותית

מרץ 2017