משחה בת-ים 2012 6000מטר - נערות 6000 ,13-16 מ

יוני 2012