משחה בת-ים 2012 6000מטר - בוגרים 6000 ,50-59 מ

יוני 2012