משחה בת-ים 2012 6000מטר - בוגרים 6000 ,30-39 מ

יוני 2012