מרוץ העגור ה-2 2012 10 ק"מ ריצה - 10KMM0119

נובמבר 2012