מרוץ העגור ה-2 2012 10 ק"מ ריצה - 10KMF5099

נובמבר 2012