מרוץ דימונה ה- 1, 18.10.13 2013 9.5 ק"מ ריצה תחרותית

אוקטובר 2013