מרוץ ירוחם ה-3 "בין מכתש לאגם" 2016 10 ק"מ ריצה תחרותית

פברואר 2016