מרוץ מיתר 2016 400 מטר - ילדים 8+, 400 מטר, מחוץ לתחרות

מאי 2016