מרוץ פתיחת ליגת הפועל רצים בעבודה, 25.9.2015 5 ק"מ ריצה תחרותית

ספטמבר 2015