מרוץ חיל החימוש 2015 7 ק"מ ריצה תחרותית

אוקטובר 2015