מרוץ לוד ה-2 2015 2 ק"מ תחרותי עד גיל 14

מרץ 2015