מרוץ המדרגות של חיפה 2014 תחרותי עד 50 – גברים

מאי 2014