חצי המרתון המדברי ,אילת 2012 5ק"מ עממי

נובמבר 2012