משחה Port2Port 2012 מסלול קצר 1.7 קילומטר

ספטמבר 2012