מרוץ נהריה 2014 10 קמ - ותיקות 50-59, 10ק"מ

אוקטובר 2014